Tegenlicht Meet Up: Laatste kans voor de euro

Of moeten we alvast gaan nadenken over de post-euro scenario's?

20 sep
Datum
20 september 2017
Tijd
20:00 - 22:00
Locatie
Pakhuis de Zwijger
Link
https://dezwijger.nl/programma/laatste-kans-voor-de-euro

Documentaire

De euro stapt een kritieke periode binnen. Economische schokken of de politieke situatie in Italië bedreigen de duurzaamheid van de gemeenschappelijke munt. Hoe dan ook, drastische hervormingen zijn noodzakelijk voor het instellen van financiële stabiliteit in Europa. Maar welke richting moeten we inslaan? Willen we breken met de Euro? Europa splitsen in Noord en Zuid? Of gaan we Europa meer verdiepen met een gemeenschappelijk fiscaal beleid? Het laatste woord is nog niet gevallen over de toekomst van de euro.

Programma

Europa rust op haar lauweren. De economische crisis is voorbij en gestaag trekt de groei in de deelstaten terug aan. Maar schijn bedriegt, want de situatie is in realiteit meer instabiel dan we denken. Het is alsof de ECB met financiële constructies de Europese Unie in een kunstmatige coma houdt. Op deze manier kunnen we niet blijven doormodderen, drastische hervormingen zijn onvermijdelijk. Er rest ons enkel nog de vraag: welke?

  • We openen de avond met regisseur Martijn Kieft, over het belang van de Tegenlicht documentaire. Welke stip aan de horizon over de toekomst van de Euro wil hij schetsen?
  • Vervolgens gaan we in gesprek met hoogleraar financiële markten UVA Arnoud Boot over de financiële stand van zaken in Europa. Hoe bedreigend is de situatie in Italië voor de toekomst van de Euro?
  • Na de pauze presenteert Raboresearch econoom Daniël van Schoot vier toekomstscenario’s voor Europa. Wat kunnen we concreet gezien verwachten en waarom?
  • Aan de hand van deze scenario’s zetten we de discussie aan de ronde tafel verder met professor Arjo Klamer, Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoeker Sustainable Finance Lab Rens van Tilburg en econoom Daniël van Schoot. Hoe willen we de toekomst van de Euro vormgeven en waar willen we naartoe werken?

locatie