Tegenlicht Meet Up: Woede als wapen volgens Pankaj Mishra

Wat is het maatschappelijk nut van woede?

20 dec
Datum
20 december 2017
Tijd
20:00 - 22:00
Locatie
Pakhuis de Zwijger
Link
https://dezwijger.nl/programma/tegenlicht-meet-up-117

Documentaire

Woede. Een woord dat volgens de Indiase schrijver en journalist Pankaj Mishra kenmerkend is voor de 21e eeuw. Hij probeert het fenomeen te verklaren en analyseert daarbij onder andere de oorzaken van de Brexit. Hoe kon het gebeuren dat zoveel Britten er voor kozen om Europa te verlaten? Waar kwam deze onvrede vandaan? Zijn het de toegenomen migratiestromen, de wereldwijde ongelijkheid, het gebrek aan autonomie? Wonend in Londen vindt Pankaj Mishra het antwoord in een politiek stelsel dat wordt gekenmerkt door ongelijke vertegenwoordiging. Wat is de toekomst van het Verenigd Koninkrijk en welke paralellen kunnen we trekken naar Nederland en andere Europese landen?

Programma

 Tijdens de avond zal Pankaj Mishra niet aanwezig zijn.

  • Bas Mesters is journalist en cultuurhistoricus. Na 10 jaar correspondentschap in Italië richt Bas Mesters zich op andere Europese landen. Voor de Groene Amsterdammer gaat hij op pad door polariserend Europa en ziet hij de kiemen van een broederschapsrevolutie, ook in Londen. Wat vindt hij van het gedachtegoed van Pankaj Mishra?
  • Patrick Bernhart is auteur van het boek ‘Boris – Klucht of koningsdrama?’. Hierin reconstrueert hij de rol van Boris Johnsons in de Brexit-campagne. Hoe kon volgens hem de conservatieve leider zoveel steun krijgen en welke toekomst ziet hij voor het Verenigd Koninkrijk?
  • Hoogleraar Media-en Cultuurwetenschapper Kees Vuyk weet wel hoe we de kloof tussen burger en elite kunnen verkleinen: echte interesse tonen en ruzie maken. Hoe moeten we dat doen volgens hem?
  • Regisseur Shuchen Tan vertelt waarom ze de Tegenlicht documentaire wilde maken.

Pankaj Mishra

In zijn boek ‘Age of Anger’ legt Pankaj Mishra de groep die Trump en de Brexit niet zag aankomen op de pijnbank. De groep die zich nog steeds verbaast over de woede die we overal om ons heen zien en zich nog meer verbaast over de politieke leiders die munt slaan uit die woede. Waar komt dit vandaan? Hoe kon dit gebeuren? Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift, nationalisme en terrorisme.

locatie