Utrecht: Kloofdichters

Over de kloven die dwars door Nederland lopen, maar vooral over de mensen die die kloven proberen te dichten.

06 feb.
Datum
6 februari 2023
Tijd
19:00 - 21:30
Locatie
Bibliotheek Neude, Neude 11, Utrecht

over de aflevering

Hoe hou je hoop in hopeloze tijden? ​​Ons huidige systeem vermaalt al te vaak de hoop van burgers. Hoe kunnen we dit omkeren zodat de hoop op betere tijden weer kan floreren?

Januari is voor mensen die het zwaar hebben in Nederland vaak de kilste maand. Als de hartverwarmende Sinterklaas-inzamelacties zijn afgelopen en de kerstkoortjes verstomd, als je toch die toeslag hebt uitgegeven aan een kado voor je kind, dan wordt dit de maand dat de kloof tussen arm en rijk in ons land net iets harder gevoeld wordt dan anders.

VPRO Tegenlicht laat in januari een maand lang de kloven zien die dwars door Nederland lopen, maar vooral de mensen die die kloven proberen te dichten. Want die kloven, dat zijn er bijna teveel om op te noemen: die tussen hoger- en lageropgeleiden, tussen vaste contracten en flexwerkers, tussen huizenbezitters en huurders, tussen kansrijk en kansarm, tussen vermogend en verschuldigd. 

 

Programma

Praktische informatie

 We gaan in gesprek met de volgende gasten:

  • Kees Brouwer: regisseur bij VPRO Tegenlicht, heeft o.a. de documentaires Rebellen tegen reclame (2020), Vissen naar de toekomst (2021) en Rebranding Chaos (2022) gemaakt.
  • Tim ‘S Jongers (onder voorbehoud): politicoloog, bestuurskundige en publicist. Sinds september 2022 is hij directeur van de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA).
  • Marry Mos: secretaris en coördinator van de Armoedecoalitie Utrecht, een groot netwerk van allerlei organisaties en mensen in de stad. Het doel van dit netwerk is de positie van mensen in armoede, hun eigen regie en de hulp- en dienstverlening daaromheen te verbeteren.
  • Denise Harleman: de oprichter van Collectief Kapitaal, een organisatie die zich inzet voor bestaanszekerheid voor iedereen. Dit willen zij bereiken door middel van solidariteit: door hun gezamenlijke vermogen te delen.

Kom naar de Meet Up en discussieer mee met onze gasten op maandag 6 februari in het Theater in de bieb Neude. Alle vragen, ideeën en oplossingen zijn welkom. We laten de VPRO Tegenlicht uitzending om 19.00 uur zien en om 20.00 uur begint de Meet Up.

Reserveer je kaartje

locatie