LIVESTREAM - Meet Up Utrecht: De race om een superbatterij

Tegenlicht Meet Up Utrecht over de Tegenlicht-uitzending 'De race om een superbatterij'.

08 feb
Datum
8 februari 2021
Tijd
20:00 - 21:15
Locatie
Bibliotheek Neude, Neude 11, Utrecht
Link
Meer informatie

de race om een superbatterij

Eén van de grootste uitdagingen van de transitie naar duurzame energie is de opslag van die energie. Om pieken en dalen in de opwekking van zon- en windenergie het hoofd te bieden, zijn verschillende groot- én kleinschalige opslagtechnologieën nodig. Overal ter wereld zijn opslagcowboys en batterijpioniers op zoek naar de beste manier om duurzame energie op te slaan.
De lithium-ion batterijen, zoals in de auto’s van Tesla, zijn misschien wel de meest volwassen opslagtechnologie op dit moment. Niemand twijfelt eraan dat elektrische auto’s de markt gaan beheersen. Daar zijn dus heel veel batterijen voor nodig. In zo’n gigantische groeimarkt kan Europa zich nog onderscheiden door innovatie. Maar met alleen batterijen komen we er niet: voor opslag van grote hoeveelheden energie voor langere termijnen zijn andere oplossingen nodig.

Onder de rook van Las Vegas bouwt Ares Energy op een helling een twintigtal spoorlijntjes vol treinwagons met stenen. Het is een grote, gigantische batterij op zwaartekracht: stroom erin (het treintje gaat de helling op) en stroom eruit (het treintje rolt de helling af).

In Zwitserland experimenteert Energy Vault met een hoge toren van betonblokken. Wanneer er energie over is, worden de zware blokken omhoog gehesen en op elkaar gestapeld. Op het moment dat er energie nodig is, zakken de blokken weer naar beneden en laten laten de blokken een dynamo draaien.

Maar er zijn veel meer initiatieven. Wat te denken van het verbranden van ijzerpoeder? IJzerpoeder brandt heel goed schoon en het roestpoeder dat ontstaat is met schone energie weer om te zetten in puur ijzerpoeder. Een uniek Nederlands project waar bierbrouwer Bavaria als eerste mee experimenteert.

Als consument kun je op kleine schaal energie opslaan. Met een zonne-accu van basalt in de schuur van je tuin, kun je in de zomer de energie opslaan die je niet direct nodig hebt. In de winter zit je er dan nog warmpjes bij!

Praktische informatie
Deze Meetup vindt online plaats via zoom. Je moet wel reserveren via bovenstaande link en krijgt dan de zoomlink automatisch toegestuurd.

Deze meet up is een onderdeel van de serie Tegenlicht Meet Up Utrecht, een samenwerking tussen de Bibliotheek Utrecht en de VPRO, met medewerking van een aantal professionele vrijwilligers.

programma

Frank Wiersma, TenneT
TenneT is beheerder van het energienetwerk en eigenaar van het hoogspanningsnet in Nederland en in grote delen van Duitsland. TenneT koppelt vraag en aanbod van elektrici-teit aan elkaar en zorgt voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening. Binnen TenneT onderzoekt Frank Wiersma hoe een betrouwbaar en kosteneffectief elek-triciteitssysteem eruitziet dat gevoed wordt met een hoog aandeel zonne- en windenergie. Er is een groeiende behoefte aan opslag en vraagsturing. Frank vergelijkt alle mogelijke soorten van deze ‘flexibiliteitsmiddelen’: welke zijn het meest betaalbaar en haalbaar? Vervolgvraag voor zijn collega’s bij TenneT is hoe het elektriciteitsnet zich verder moet ontwikkelen om het samenspel van duurzame opwek, nieuwe elektriciteitsvraag en deze flexibiliteitsmiddelen mogelijk te maken.

Dr. Joris Koornneef, TNO vestiging Utrecht
TNO is een publieke organisatie die onderzoek uitvoert om technologie toepasbaar te maken voor de overheid en het bedrijfsleven. Joris Koornneef coördineert binnen TNO de beoordeling en doorontwikkeling van techno-logieën voor grootschalige (ondergrondse) energieopslag. Ook is hij betrokken bij het in kaart brengen van het potentieel voor (ondergrondse) energieopslag in Nederland en de EU. Zijn achtergrond is Natuurwetenschap & Innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert de sociale, technische en economische succes- en faalfactoren voor energietechnologieën.

Bernard Dam, TU Delft
De Technische Universiteit Delft doet onderzoek naar allerlei vormen van duurzame energie en de opslag daarvan. Bernard Dam is hoogleraar Chemische Technologie. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe materialen en apparaten voor de waterstofeconomie. Verder werkt hij als een van de leiders van het E-Refinery Instituut van de TU Delft waar nieuwe processen worden ontwikkeld zoals artificiële brandstoffen op basis van CO2, water en elektriciteit. Elektrochemische conversieprocessen zijn volgens hem de sleutel om grote hoeveelheden elektriciteit voor langere perioden op te slaan.

Deze meet up is een onderdeel van de serie Tegenlicht Meet Up Utrecht, een samenwerking tussen de Bibliotheek Utrecht en de VPRO, met medewerking van een aantal professionele vrijwilligers. meer informatie

Kijk voor de meest actuele informatie op https://www.facebook.com/tegenlichtmeetuputrecht

locatie