Utrecht: Radicaal in Birmingham

Utrecht: Radicaal in Birmingham

Gaan anti-radicaliseringsprogramma's hun doel voorbij?

13 nov
Datum
13 november 2017
Tijd
19:00 - 22:00
Locatie
Bibliotheek Utrecht
Link
https://www.facebook.com/events/137368747022542

documentaire

De effectiviteit van anti-radicaliseringsprogramma's staat onder druk. Om vroegtijdig informatie uit de gemeenschap te verzamelen wordt niet enkel de politie aangewend, maar ook onderwijzers, sociaal werkers en geestelijke leiders. Dit creëert een klimaat van angst en wantrouwen waardoor het onderling vertrouwen in de gemeenschap erodeert. Ook Amsterdam past dit type beleid toe, maar het is maar de vraag hoe lang dat nog houdbaar is. Is het wel gerechtvaardigd om deze politionele taak over te laten aan gewone burgers? Is radicalisering überhaupt een veiligheidsprobleem? En vanaf wanneer maakt veiligheid plaats voor bewaking?

 

programma

Om radicalisering te voorkomen start de Britse regering in 2003 met het anti-radicaliseringprogramma ‘Prevent’. Doel van het programma is het vroegtijdig signaleren van radicalisering door het verzamelen van informatie uit de eigen moslimgemeenschap. Onderwijzers, welzijnswerkers, geestelijk leiders en ouders worden ingeschakeld om de eerste signalen van radicalisering te herkennen en te melden. Sinds 2015 geldt er een wettelijke verplichting voor bijvoorbeeld leraren om jongeren die zich verdacht gedragen daadwerkelijk aan te geven. Gevolg is, dat de gemeenschap een verlengstuk van het opsporingsapparaat dreigt te worden. Over nut en noodzaak van deze aanpak en de manier waarop we in Utrecht hier mee omgaan praten we tijdens de Meet Up met Mieke Janssen, directeur van Art. 1, Kristie de Jong, schoolleider van de Marcusschool, Petra Jongerius, sociaal makelaar in Overvecht en een vertegenwoordiger van het stedelijk jongerenwerk JoU.

locatie