Breda

In Breda worden regelmatig op verschillende locaties lokale Tegenlicht Meet Ups georganiseerd en deze avonden trekken vaak volle zalen.

Breda

over Tegenlicht Meet Ups Breda

"De gebeurtenissen die in VPRO Tegenlicht worden geschetst, hebben invloed op de samenleving." Volgens de organisatoren ontbrak er in Breda de doorvertaling van globale ontwikkelingen naar regionaal niveau terwijl er op lokaal niveau veel gebeurt. De Tegenlicht Meet Ups in Breda voorzien nu in deze behoefte en bieden tevens een podium aan burgers om over maatschappelijke bewegingen en innovatie te praten. 

"Middels onze Tegenlicht Meet Ups proberen we initatieven en belangrijke spelers in de schijnwerpers te zetten en samen te brengen om de kantelende beweging in Breda groter te maken." De visie van de organisatoren is om de Meet Ups kwalitatief en inhoudelijk steeds beter weg te zetten en de kennis en energie die tijdens de bijeenkomsten gedeeld wordt een vervolg te geven. "Bijvoorbeeld door aanjagers te benoemen en de Tegenlicht Meet Ups op te nemen om later te delen."

locatie