Lelystad

Sinds 2015 worden in het centrum van Lelystad lokale Tegenlicht Meet Ups georganiseerd die de stad en haar burgers aanzetten tot concrete acties.

Lelystad

over Tegenlicht Meet Ups Lelystad

Stichting Stadmakerij is Lelystads inspiratieplek voor vernieuwing en verandering in de regio. VPRO Tegenlicht Meet Ups sluiten aan bij de visie van de Stadmakerij en maken dan ook al geruime tijd deel uit van het programma aanbod. De Tegenlicht Meet Ups van Lelystad worden door Rianne Pattipeilohij en Sjaak Kruis maandelijks georganiseerd. Dit doen ze vaak in samenwerking met organisaties en personen gespecialiseerd in een specifiek onderwerp, passend bij de desbetreffende Tegenlicht Meet Up.

Sjaak Kruis: 'Het is fijn om te weten wat er in een stad op vernieuwend vlak gebeurd en daarbij te helpen'

Het gesprek aangaan met de mensen in de stad staat centraal in de werkwijze van de Stadmakerij. Burgers zijn tegenwoordig actiever en betrokkener bij maatschappelijke vraagstukken. 'Ze weten ons daarom steeds sneller te vinden en gaan vaker met elkaar het dialoog aan.' De Tegenlicht Meet Up avonden van Lelystad zijn de plek geworden waar de inwoners met elkaar over verandering, op lokaal niveau, in gesprek treden. Vaak ook met positieve uitkomsten en mooie toekomstperspectieven voor Lelystad.

locatie