Toogethr

Toogethr

Fragment uit de aflevering 'TransitieNL' van VPRO Tegenlicht

Dit fragment is onderdeel van

Tegenlicht

'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken', schreef Herman Verhagen in zijn boek De Duurzaamheidsrevolutie. We bevinden ons midden in het omslagpunt van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Die transitie gaat gepaard met de pijn van een crisis. Maar dwarse denkers en doeners zien in deze crisis juist nieuwe kansen, gecreëerd door een energieke beweging van onderop. Om écht fundamentele veranderingen van de grond te krijgen moet het misschien nog wel wat meer pijn gaan doen. Het is een spannende tijd, waarin we zelf onze toekomst vorm gaan geven en oude bestuursvormen en economische modellen achterhaald raken. We kijken met transitiehoogleraar Jan Rotmans naar de kiemen van het nieuwe Nederland. Zoals de nieuwe zorg: horizontaal georganiseerde buurtzorg waarbij honderden managers overbodig worden door te vertrouwen op de zelfstandigheid van de man en vrouw op de werkvloer. Het nieuwe bouwen: duurzaam, dichter bij de bewoners en minder gedicteerd door bestemmingsplannen en projectontwikkelaars. De nieuwe watereconomie: in plaats van alleen dijken te verhogen bewegen we met het stijgende water mee om mensen te laten wonen, werken en voedsel te laten verbouwen op het water. En het nieuwe consumeren: directe dienstverlening tussen burgers zonder tussenkomst van bedrijven en banken, waarbij we onderling geld, auto's en woonruimte aan elkaar gaan lenen. Oud-duurzaamheidsadviseur van de VN Jan Rotmans schetst hoe dit nieuwe Nederland er straks uit kan zien. Volgens de Rotterdamse visionair is ons land qua duurzame transitie binnen Europa nu zeker geen voorloper, maar we kunnen dat wel worden: 'Geef mij vijf dwarsdenkende, friskijkende bestuurders en we kunnen een revolutie beginnen.'.

advertentie