‘Je kunt de immigratiewetten aanscherpen wat je wilt, ze zullen blijven komen.’ Dat de column die Ilja Leonard Pfeijffer in 2012 voor NRC Next schreef nog steeds actueel is, geeft aan hoe weinig er in de tussentijd veranderd is wat betreft de immigratiestroom vanuit Afrika naar Europa.

Hoewel we geen flauw benul hebben van wat ze daar allemaal achter de gesloten deuren van het Catshuis zitten te bekokstoven, weten we één ding zeker. In elk geval komt de ontwikkelingshulp ter sprake. Wilders heeft al meermalen in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat daar flink op moet worden bezuinigd.

Deze week verscheen er een oproep, ondertekend door de grote denkers van deze tijd, onder wie Doutzen Kroes en Louis van Gaal, om daar al bij voorbaat tegen te protesteren. Hun argumentatie is weinig altruïstisch, zoals collega Christiaan Weijts gisteren op deze plek terecht betoogde. Ze zeggen dat ontwikkelingshulp goed is voor onze economie, want zo creëren we een afzetmarkt. Aan uitgemergelde negerkindjes met opgezwollen buikjes en plakvliegjes op hun gezicht kun je nu eenmaal niet zo bar veel verkopen. Geef die stakkertjes een beetje koopkracht en we zijn zo uit de economische dip.

Hoe cynisch dit argument ook is, het is wel geldig. Maar ik vraag me af of Wilders er gevoelig voor is. Daarom zal ik er speciaal voor hem nog een al even egoïstisch argument aan toevoegen dat hem misschien wel overtuigt.

'Alles, inclusief hun eigen leven, hebben ze ervoor over om Europa te bereiken. Ze zijn zo wanhopig dat ze zich door niets of niemand laten tegenhouden.'

Ilja Leonard Pfeijffer

Straks, wanneer het vaarseizoen weer begint, zou Wilders eens op werkbezoek moeten gaan op het Italiaanse eiland Lampedusa om de eindeloze stroom illegale immigranten die daar aanspoelt met eigen ogen te aanschouwen. Niet omdat ik hoop dat hij dan medelijden krijgt, daarover maak ik me geen illusies. Maar om hun vastberadenheid te begrijpen. Alles, inclusief hun eigen leven, hebben ze ervoor over om Europa te bereiken. Ze zijn zo wanhopig dat ze zich door niets of niemand laten tegenhouden. Je kunt de immigratiewetten aanscherpen wat je wilt, ze zullen blijven komen.

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel je accepteert dat hun leefomstandigheden in Afrika belabberd zijn, maar dan zul je ook moeten accepteren dat ze naar ons toe komen, ofwel je wilt de stroom immigranten indammen, maar dan moet je ook beseffen dat de enige manier om dat te bereiken is om hun leefomstandigheden drastisch te verbeteren. Een partij die tegen immigratie is, moet noodgedwongen een pleitbezorger zijn van een fikse verhoging van het budget voor ontwikkelingshulp.

Alles hebben ze ervoor over om Europa te bereiken

Bron: NRC Next, 09-03-2012