Tegenlicht: Amartya Sen

Tegenlicht: Amartya Sen

Interview van Chris Kijne met de Indiase econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen over diens boek Identiteit en geweld. Sen waarschuwt hierin voor nationalisme. Hij stelt dat het verkeerd of te versimpeld uitleggen van identiteit, zoals het toedichten van een enkele eigenschap aan een heel volk, tot geweld kan leiden. Verhofstadt zegt hierover: 'Categorisering van groepen mensen is meestal gebaseerd op religie. Dan zijn mensen van een andere religie opeens allemaal terroristen. Of zoals in mijn land waar mensen die een andere taal spreken voor vijand worden aangezien. Of zoals de Roma’s in Frankrijk allemaal voor criminelen worden versleten. Identiteitsdenken leidt tot deze veralgemenisering, terwijl identiteit iets veel ruimers is, veel complexer.'
(VPRO, 2007)

Dit fragment is onderdeel van

Zomergasten

Afl.: Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt (Dendermonde, 1953) is fractievoorzitter van de Open VLD (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) in het Europees Parlement. Van 1999 tot 2008 leidde hij als premier van België drie kabinetten en een interim kabinet. Al tijdens zijn rechtenstudie in Gent raakte Verhofstadt betrokken bij de Vlaamse liberale Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, de voorganger van de huidige VLD. In 1982 werd Verhofstadt voorzitter van de PVV. Zijn ideeën kon hij uitwerken als minister van Begroting van 1986 tot 1988 in de regering-Martens VI en de regering-Martens VII. In totaal schreef Verhofstadt vier burgermanifesten. De eerste twee vormden de basis van de omvorming van de PVV tot de Vlaams Liberaal Democraten (VLD). Verhofstadt kreeg tal van nationale en internationale onderscheidingen. Hij is auteur van verschillende boeken, zoals A New Age of Empires (2009) en De weg uit de crisis (2009). Elke Zomergastenavond wordt besloten met een keuzefilm die speciaal door de Zomergasten is geselecteerd. Presentatie: Jelle Brandt Corstius.

advertentie