Eric Wiebes in 5 minuten

Eric Wiebes in 5 minuten

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes was de vijfde Zomergast van 2018. Zijn avond ging over grote verbouwingen, tegenslag en vooruitgang.