Andere tijden

Martin Luther King in Nederland

Andere tijden

Martin Luther King in Nederland

Andere Tijden gaat terug naar de grootste voorvechter van gelijke rechten voor zwarten uit de geschiedenis: Martin Luther King. Zijn strijd is te zien, toegelicht door mensen uit zijn directe omgeving van destijds. De belangrijkste van hen is Andrew Young, later bekend als de eerste zwarte ambassadeur van Amerika bij de Verenigde Naties en als burgemeester van Atlanta. In de jaren zestig was Young de secretaris van Martin Luther King en tevens zijn belangrijkste adviseur. King kon niet accepteren dat er voor zwarten geen gelijke kansen waren en dat er in de zuidelijke staten een soort apartheid heerste: op veel plaatsen waren aparte wachtkamers voor zwarten en blanken. Hij organiseerde de strijd tegen die ongelijkheid, maar bleef de nadruk leggen op geweldloosheid. Tijdens het leiden van een mars naar het gemeentehuis van het Amerikaanse Birmingham werd King in 1964 voor de zoveelste keer gearresteerd. Vanuit zijn gevangenschap smokkelde hij zijn Letter from Birmingham Jail naar buiten waarin hij uitlegde dat de zwarte bevolking van Amerika niet langer geduldig kan wachten op burgerrechten. Een maand vol geweld later wordt er een akkoord bereikt tussen de zwarte gemeenschap en de winkeliers. Volgens Young ontstond nog diezelfde avond in Birmingham het plan voor de mars op Washington, die later zou volgen: een kwart miljoen Amerikanen liep demonstratief door de hoofdstad en aan het eind hield King zijn fameuze rede 'I had a dream', die hem wereldberoemd maakte. King, die in hetzelfde jaar 1964 één dag op bezoek was in Nederland voor een baptistencongres, werd in april 1968 vermoord. Presentatie: Hans Goedkoop.