Het Uur van de Wolf

Foto en copyright by G.P. Fieret