Andere Tijden

Superboeren

Andere Tijden

Superboeren

Toen vorige eeuw de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland gekoloniseerd werden, hoopten de landarbeiders die de polder ontgonnen hadden, op een mooie nieuwe boerderij. Maar die droom was voor slechts weinigen weggelegd. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders die de boerderijen verpachtte hanteerde een uiterst strenge selectie waarbij geld, religie, vakkennis en maatschappelijke betrokkenheid een grote rol speelden. Andere Tijden over superboeren, strenge selectiecriteria en teleurgestelde landarbeiders.