Andere Tijden

Kind van de vijand

Andere Tijden

Kind van de vijand

Tijdens de bezetting werden duizenden kinderen verwekt door Duitse militairen. De baby's kwamen vaak ter wereld in speciaal daarvoor ingerichte klinieken, onder toezicht van de Nationalsozialistische Volkswohlfahrt en groeiden, onwetend over hun achtergrond, op in kindertehuizen en in pleeggezinnen. Maar ook als ze bij hun moeder konden blijven, werd er over hun afkomst niet of nauwelijks gesproken. Pas op latere leeftijd ondernamen veel kinderen een zoektocht naar hun wortels en kwamen ze tot de pijnlijke ontdekking dat hun vader deel uitmaakte van de Duitse bezettingsmacht.