Andere Tijden

Koerier voor Portugal

Andere Tijden

Koerier voor Portugal

Het hoort tot de grote gebeurtenissen van de naoorlogse Europese geschiedenis. De Anjerrevolutie van 25 april 1974 in Portugal leidt tot grote euforie. In het land zelf, maar ook ver daar buiten. Het regime van minister-president Caetano, de opvolger van dictator Salazar die het land decennia in zijn greep hield, is verdreven. Militairen maken zonder al te veel geweld een einde aan een van de laatste dictaturen van West-Europa. Vrijheid en democratie lijken in aantocht. Maar de situatie in het land is instabiel. Allerlei groeperingen doen een greep naar de macht. Niet lang na de revolutie vraagt Willy Brandt aan Harry van den Bergh, het latere Kamerlid van de PvdA, of hij contant geld naar Portugal wil brengen. De Portugese kameraden verkeren in geldnood, en hulp in de strijd tegen de opkomende communisten is geboden. Harry van den Bergh blijkt niet de enige te zijn die met een koffertje tonnen aan geld naar Lissabon afreist.