Andere Tijden

De butler heeft het (niet) gedaan

Andere Tijden

De butler heeft het (niet) gedaan

November 1983 overlijdt in Amsterdam-Zuid de rijke weduwe Van Willik. Aanvankelijk wijst alles op een natuurlijke dood, de dokter constateert acute hartdood. Maar dan blijkt dat ze niet lang daarvoor in het geheim is getrouwd met haar butler, die daardoor recht heeft op de helft van de erfenis. Dat wekt wantrouwen bij de kinderen en bij Justitie. Er volgt een onderzoek. De avond van haar dood heeft mevrouw Van Willik onder het toeziend oog van de butler alcohol genuttigd en medicijnen gebruikt. Volgens patholoog Zeldenrust een dodelijke combinatie. Butler Dick van Leeuwerden wordt veroordeeld tot 12 jaar wegens moord. Maar Van Leeuwerden blijft volhouden dat hij onschuldig is. Tot zes keer toe wordt een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Alles vergeefs. Ondanks verklaringen van getuigen-deskundigen dat Zeldenrust ernaast zat met zijn analyse en ondanks nieuwe medische inzichten, wordt de zaak niet heropend. Inmiddels heeft Van Leeuwerden zijn straf uitgezeten en is de ex-butler vrij man. Maar hij wil eerherstel. Deze zomer heeft zijn advocaat, mr. Knoops, het zevende herzieningsverzoek ingediend. De uitspraak wordt voor het eind van dit jaar verwacht.

advertentie