Andere Tijden

Beter ten halve gekeerd. Gevecht om de Oosterschelde

Andere Tijden

Beter ten halve gekeerd. Gevecht om de Oosterschelde

Na de watersnoodramp van 1953 moeten alle grote zeearmen bij Zeeland volgens het Deltaplan worden afgedamd. Zo ook de Oosterschelde. Maar van milieubewuste actievoerders mag de rivier niet veranderen in een brakke poel. In november 1974 besluit het kabinet Den Uyl dat de Oosterschelde open blijft door een stormvloedkering te plaatsen.