Labyrint voor de tweede fase

Seizoen 2013 najaar

Wetenschapsprogramma. Afl.: Energie zat, grondstoffen tekort. Scheikunde: Voor de bouw van windturbines en zonnepanelen zijn zeldzame metalen nodig. Hebben we onvoldoende grondstoffen voor een duurzame wereld, of ligt de sleutel bij recyclen? Concepten: metalen, grondstoffen, duurzame energie, recycling.

advertentie