Andere Tijden

Waken over Kernkoppen

Andere Tijden

Waken over Kernkoppen

In de aanloop naar de Nucleaire Top waarvoor vele wereldleiders naar Den Haag komen, kijkt Andere Tijden naar de bewaking van de Amerikaanse atoomkoppen die officieel niet in ons land waren opgeslagen, maar waar toch iedereen van op de hoogte was. In de jaren tachtig was er een basis in het Drentse dorp Darp, afgeschermd door Nederlandse dienstplichtigen. Wat moesten ze daar doen als een groep terroristen wilde binnendringen? Wat als er bij een transport iets mis ging? En wat werd er gedaan bij de jaarlijkse demonstratie tegen de kernkoppen die daar officieel niet lagen? Een aflevering over de bewaking van kernwapens. Presentatie: Hans Goedkoop. www.anderetijden.nl