Andere Tijden

Nacht und Nebel

Andere Tijden

Nacht und Nebel

Vermeende verzetslieden, oproerkraaiers en onruststokers werden in de oorlog door de Duitsers in het geheim afgevoerd om daarna in Nacht und Nebel te verdwijnen. Familie en vrienden mochten niets vernemen over deze gedeporteerden. De zogenaamde NN-gevangenen kwamen o.a. terecht in Natzweiler, een kamp op een hoge berg in Frankrijk, waar ook een aparte barak voor Nederlanders was. De laatste overlevenden vertellen.

advertentie