Ongehoord

Reis door mijn kamer

Ongehoord

Reis door mijn kamer

Er is een gedachte, een angst, hier is een boek.
De gedachte, de angst is -wie kent hem bij tijd en wijlen niet- de verkleining van je wereld omdat je door omstandigheden langdurig of erger nog blijvend aan huis bent gebonden, immobiel bent geworden. Het boek staat in je boekenkast en is van een van je lievelingsschrijvers: J.M.A. Biesheuvel. Dat boek is getiteld: Reis door mijn kamer, genoemd naar het bijna 70 pagina's tellend beginverhaal van dit boek, dat in 1983 uitkwam. De angst en het boek leiden tot een idee: verslag doen van een reis door de kleine wereld van m'n eigen leefruimte. Een vertelling van verhalen, gedachten en verlangens aan de hand van de voorwerpen die mijn ruimte inderdaad tot leefruimte maken.

advertentie