Ongehoord

Een paleis op Bali

Ongehoord

Een paleis op Bali

'Een paleis op Bali'
Bali kent van oudsher een negental vorstendommen, zogenaamde Puri's. In het begin van deze eeuw pleegden de voornaamste leden van die koninklijke families collectief zelfmoord omdat ze zich niet aan de Nederlandse regering wilden onderwerpen. Na de oorlog werden de vorstendommen in ere hersteld. Hoewel de huidige vorsten op politiek niveau niet veel gezag meer hebben, staan ze bij de Balinezen nog steeds in hoog aanzien. Dick van der Mey, drs. in de Indonesische Talen en Culturen en werkzaam bij de universiteit van Leiden, bezoekt voor studie sinds 1985 een van die paleizen. Samen met Rob van Olm reisde hij naar de Puri Kerambitan.