Ongehoord

Braadworst in Namibië

Ongehoord

Braadworst in Namibië

Namibië is het laatste land in Afrika dat onafhankelijk werd, pas zes jaar geleden. Zeventig jaar lang werd het overheerst door het naburige Zuid-Afrika, nadat het ooit, nog voor de Eerste Wereldoorlog, een Duitse kolonie was: Sudwest-Afrika. John Jansen van Galen reisde door Namibië en verbaasde zich hoeveel Duitse kolonisten er voorgoed bleven. Waarom hechtten Duitsers zich meer aan hun vroegere kolonie dan Hollanders aan Indonesië of Suriname.