Ongehoord

De Wereldjamboree

Ongehoord

De Wereldjamboree

Op 28 december vond de opening plaats van de negentiende Wereldjamboree. Zo'n vier jaar geleden sloegen de padvinders, tegenwoordig scouts geheten, hun tenten nog op in Dronten, nu bezetten de jongelui een terrein dat zestig kilometer buiten Santiago, de hoofdstad van Chili ligt. 35.000 scouts uit 160 verschillende landen trekken er zo'n tien dagen lang op uit om te wandelen, het land te zien en goede daden te verrichten. Doel is de ideale samenleving te creëren gebaseerd op gelijkheid en broederschap. VPRO verslaggevers Teun van der Keuken en Gijs Groenteman waren erbij.