Napoleon Dynamite

Napoleon Dynamite is een wat eigenaardige jongen die naar school gaat in het plaatsje Preston, waar iedereen hem een loser vindt. Voor het eerst in zijn leven krijgt Napoleon een vriend: Pedro Sanchez. Samen gaan ze er alles aan doen om Pedro het hoofd van de leerlingenraad van school te maken.