Alleen op de wereld

Extra video's

Voor Alleen op de Wereld zijn extra video's opgenomen: die allemaal horen bij het online plan. Via verschillende opdrachten kun je Rémi helpen zich minder alleen te voelen. Ook geeft Rémi tips naar aanleiding van gebeurtenissen in de serie. Alle video's zijn te vinden op www.zapp.nl/alleenopdewereld