Argos

Verzekeringsdiscriminatie

Argos

Verzekeringsdiscriminatie

Discriminatie bij afsluiten van een verzekering
Wie een hypotheek of een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil afsluiten heeft een medische verklaring nodig. Zelfs al ben je tien jaar geleden behandeld wegens kanker, dan heb je toch nog een probleem: medisch gezien ben je genezen, maar voor de verzekeraar blijf je een risico en loop je tegen een hogere premie aan of zelfs een weigering. Dit geldt ook ingeval je het gen hebt dat de kans op baarmoederhalskanker vergroot of op huidkanker.
Reportage.
INTERVIEWS met:
- voormalig kankerpatiënt die tegen een hogere premie opliep bij het afsluiten van een levensverzekering i.v.m. de aankoop van een woning;
- Laurence Maes, senior beleidsmedewerker van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Ze krijgt geregeld meldingen van voormalig kankerpatiënten alsook van chronisch zieken, die op problemen stuiten bij het afsluiten van verzekeringen;
- Astrid Blaauw, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. Zij legt uit hoe verzekeringsartsen tot een oordeel komen. Volgens haar kan genetische informatie in de toekomst interessant zijn;
- Jos Dute, bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht. Hij vindt dat verzekeraars 'zeker in deze tijd van transparantie', wel wat opener mogen zijn over hun werkwijze;
- Cora Aalfs, klinisch geneticus in het AMC, die zegt dat mensen soms afzien van een erfelijkheidstest uit vrees voor eventuele gevolgen bij het aanvragen van een verzekering;
- Alma Schiphorst, psycho-sociaal medewerker van de afdeling klinische genetica in het AMC, over de casus van een huisarts met een erfelijke hartkwaal. Hij kon geen praktijk beginnen omdat hem een arbeidsongeschiktheidsverzekering geweigerd werd;
- Wiebe Douma, juridisch senior onderzoeker bij het Asser Instituut voor internationaal en Europees recht in Den Haag. Het gebruikmaken van genetische informatie voor verzekeringsdoeleinden kan niet door de 'Europees-rechterlijke beugel', zegt hij;
- SP-Kamerlid Henk van Gerven.
GELUIDSFRAGMENT: lezing van geneticus Edwin Cuppen over het nut van het genen-paspoort dat hij van zichzelf heeft laten maken in de VS.

Radio Onjo: Paul Kraaijer, de psyche van een mol
In de zomer van 2011 doet ene Paul Kraaijer een boekje over zichzelf open in 'De Telegraaf. In een interview met misdaadjournalist John van den Heuvel vertelt hij openhartig over zijn dubbelleven als activist, journalist en infiltrant voor de inlichtingendienst. Kraaijer claimt 25 jaar lang inlichtingendiensten te hebben geïnformeerd over actiegroepen, waarin hij actief is geweest. Dat varieert van een anti-fascistische groepering tot een groep die actief is geweest voor Turks Koerdistan en de dierenrechtenbeweging. Kraaijer zou ook actief zijn geweest binnen GroenLinks en ook van daaruit informatie hebben doorgespeeld. Kraaijers bekentenissen hebben destijds in linkse kringen tot gemengde gevoelens geleid. Sommigen voelden zich verraden door hem, anderen twijfelden aan zijn verklaringen.
KRUISGESPREK met onderzoeker Rick van Amersfoort van Buro Jansen en Janssen (bureau dat politie en inlichtingendiensten kritisch volgt). Hij heeft onderzoek gedaan naar de persoon Kraaijer, zijn beweegredenen, zijn verlangens, zijn gevoelens en zwaktes en het waarheidsgehalte van zijn onthullingen.

Presentatie: Max van Weezel.