Het Spoor

Het Notariaat 1

Het Spoor

Het Notariaat 1

Eerste van twee uitzendingen over Het Notariaat.
Verslaggevers Cees Grimbergen, Ger Jochems en Paul van der Gaag verkeerden enige tijd in de wereld van onkreukbaar driedelig grijs: de Broederschap der Notarissen. Een van de laatste steunpilaren van het bestel, het notariaat, is al geruime tijd in opspraak. Aandacht voor de oorzaken daarvan, het belang van een onafhankelijk notariaat, de machtspolitiek van de broederschap, tips om de dure notaris te ontlopen en dissidente geluiden uit en hecht bastion.
Centraal staan affaires waarbij notarissen betrokken waren, het lijdelijkheidbeginsel en het inkomen van notarissen.
Aan het woord komen prof. mr. A. Pitlo, hoogleraar notarieel recht, prof. mr. M.J.A. van Mourik, hoogleraar notarieel recht, A.L.H.R. Gerla, directeur van de Vereniging Effectenbescherming (VEB), prof. dr. C.J. Rijnvos, hoogleraar economie, A. van den Heuvel, oud-speculant, mr. F.A.P.M. van Loon, hoofd juridische afdeling van de Vereniging Eigen Huis, mr. A.M. Schenk, voorzitter van de Koninklijke Notariële Broederschap, R.C. Gisolf, vice-president van de rechtbank in Amsterdam, V.N.M. Korte-van Hemel, staatssecretaris van Justitie en Arthur Olivier (heer Olivier), financieel adviseur.
Geïllustreerd met een reportage over het congres van notarissen in het Congresgebouw in Den Haag op 21 september 1984.

--------
0'00" 1. Stationcall door omroeper van dienst Cor Galis. Programmatune inclusief inleiding door presentator.
na 5'42" Inleiding door pres. Hij leidt een reportage in over het congres van notarissen op 21 september 1984 in het Congresgebouw in Den Haag. Reportage van het congres inclusief een geluidsfragment van een mededeling over de lunch en een tekst van pres. Interview Grimbergen met de notarissen Struijt en Corbij. Ze spreken over de schilderijen in het Congresgebouw en over het vak van notaris.
na 13'08" Prof. mr. A. Pitlo, emeritus hoogleraar notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt over de geschiedenis van het notariaat. Pres. met tekst over Pitlo en over de kritische notaris Hans Tromp. Interview Jochems met Tromp. Hij somt de werkzaamheden in zijn agenda op en vertelt over zijn inkomen.
na 19'00" Pres. met tekst over affaires waarbij notarissen betrokken zijn en hij introduceert prof. mr. M.J.A. van Mourik, hoogleraar notarieel recht aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Interview met Van Mourik. Hij spreekt over de oorzaken van schandalen in het notariaat.
na 23'16" Pitlo vertelt over de oorzaken van schandalen in het notariaat en over het eigen karakter van het notariaat. Pres. met tekst over het faillissement van de Tilburgse Hypotheekbank.
na 28'27" Interview met drs. A.L.H.R. Gerla, directeur van de Vereniging Effectenbescherming (VEB). Hij vertelt over het rapport over de oorzaak van het faillissement en over de rol van notarissen in de affaire. Pres. met tekst over de rol van notarissen in de faillissement. Int. vervolgt met Gerla. Hij spreekt over de rol van notaris Wierda in het faillissement en over wat deze notaris had kunnen doen om de oplichting van de Tilburgse Hypotheekbank tegen te gaan. Gerla spreekt over het onderzoek dat naar het notariaat gedaan moet worden. Pres. met tekst over notaris Elzinga en hij introduceert prof. dr. C.J. Rijnvos, hoogleraar economie Rijksuniversiteit van Rotterdam.
na 37'28" Interview met Rijnvos. Hij vertelt over de oprichting van lege B.V.'s in de affaire van de Tilburgse Hypotheekbank over de rol van Elzinga hierin. Hij gaat in op het lijdelijkheidsbeginsel (het uitvoeren van opdrachten ongeacht de aard ervan).
na 42'49" Pres. met tekst over de weigering van de notarissen Wierda en Elzinga om te spreken. Pres. introduceert Van Mourik nader. Interview met Van Mourik. Hij vertelt over zijn werk als kandidaat-notarissen over het feit dat het vak van notaris vaak een familietraditie is. Pres. introduceert oud-speculant Arno van den Heuvel.
na 48'02" Interview met Van den Heuvel. Hij spreekt over zijn vele contacten met notarissen, over het vele geld dat daarmee gemoeid was, over het op dezelfde dag doorverkopen van onroerend goed bij de notaris en over de lijdelijkheid waar notarissen zich op beroepen.
na 55'09" Afkondiging van het eerste uur door pres.
Na 57'15" Stationcall door omroeper van dienst Cor Galis. Pres. leest een gedicht voor. Pres. met tekst over heer Olivier. Reportage over de presentatie van het boek 'Stuitend maar waar' van Arthur Olivier. Pres. met tekst over Olivier en notaris mw. Slis-Stroom.
na 60'34" Interview met Olivier. Hij spreekt over de moeilijkheden waarin mw. Slis-Stroom verkeerde, over lijdelijkheid en over geldzucht.
na 66'05" Int. vervolgt met Olivier. Hij vertelt over de ontmoeting met notaris Slis-Stroom en de ingewikkelde pogingen om haar faillissement te voorkomen.
na 72'16" Muziekfragment uit liedje over een notaris in Gilze-Rijen. Vervolg interview met Pitlo. Hij vertelt over het ontstaan van schandalen in het notariaat doordat notarissen makkelijk te chanteren zijn en over de zaak van Slis-Stroom. Pres. introduceert Frank van Loon, hoofd van de juridische afdeling van de Vereniging Eigen Huis (VEB).
na 77'39" Van Loon vertelt over de contacten tussen de VEB en de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB). Hij zegt dat de consument argwanender is geworden, maar dat desondanks het aantal klachten niet groot is omdat de werkzaamheden van een notaris verholen blijven. Pres. met tekst over de Broederschap en het verzwijgen van het recht op gratis notariële bijstand. Hij introduceert mr. Schirmeister, wetenschappelijk medewerker privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en kandidaat-notaris.
Na 80'58" Interview met Schirmeister. Hij vertelt over het recht op gratis notarishulp.
na 84'16" Vertegenwoordigers van Konsumenten Kontakt, Consumentenbond en VEH roepen mensen op om gratis notarishulp te vragen, inclusief ster-jingle. Pres. met tekst over gratis notarishulp.
na 87'48" Interview met A.M. Schenk, voorzitter van de KNB. Hij is van mening dat het recht een uitzondering is en wil een vergoeding van de overheid voor notarissen in geval van gratis hulp. Pres. met tekst over het toewijzing van gratis rechtshulp in Amsterdam en de verbolgenheid daarover van de notarissen.
na 90'30" Interview met advocaat Dekker. Hij suggereert dat er ruggespraak is tussen het notariaat en de rechtbank in Amsterdam, aangezien alle schikkingen in Amsterdam worden afgewezen. Pres. met tussentekst. Interview met R.C. Gisolf, vicepresident van de rechtbank in Amsterdam. Hij vertelt over het altijd afwijzen van het recht op gratis notarishulp en over het overleg met de Ring van notarissen. Pres. met tussentekst.
na 98'42" Interview met mw. V.N.M. Korte-Van Hemel. Ze heeft bedenkingen over het overleg tussen rechtbank en notariaat en vertelt over het recht op gratis bijstand van on- en minvermogend. Pres. met tekst over de aantallen aanvragen voor gratis notarishulp en de toewijzingen. Pres. introduceert de familie Sanchez.
na 102'58" Interview met dhr. Sanchez. Hij spreekt over de rol van een notaris in de oplichting van het gezin Sanchez bij de aankoop van zijn woning.
na 110'23" Afsluiting

advertentie