Argos

Jan Pronk over asielzoekers

Argos

Jan Pronk over asielzoekers

Interview met PvdA minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking. Hij bestrijdt de 'politieke paniekzaaierij' over de toename van het aantal asielzoekers.


Inleidende teksten:
tekst 1.
"We zijn een immigratieland", dat zei minister Jan Pronk (Minister voor Ontwikkelingssamenwerking OSW) precies een jaar geleden in ARGOS. Het draagvlak voor de opvattingen van Pronk is in het afgelopen jaar alleen maar verder afgenomen. Het paniekverhaal van Hedy d‘ Ancona, dat ze echt niet meer weet waar ze met de enorme toestroom van asielzoekers naar toe moet, de conclusies die burgemeester Gruijters daar aan verbond, al het politieke gekrakeel van de afgelopen weken maken dat nog eens pijnlijk duidelijk.
Zelfs binnen de PvdA is Pronk alleen komen te staan en zijn de uitspraken van de hardliner Kosto gemeengoed geworden.

tekst
De sociaal democraten worstelen met het probleem van de toelating van vreemdelingen.
De uitspraken van Kosto leveren de PvdA het verwijt op dat de partij over de ruggen van asielzoekers op electoraal gewin uit is. Maar voor de andere helft van de traditionele aanhang gaat de PvdA nog lang niet ver genoeg, en zijn juist de opvattingen van Pronk reden om al mopperend de Centrum Democraten aan 6 Kamerzetels bij de komende verkiezingen te helpen.
Daarom vanmiddag in ARGOS opnieuw Jan Pronk over het asielzoekersvraagstuk en de verwarring in de PvdA.
Pronk hield de afgelopen weken z'n mond opvallend lang gesloten over dit onderwerp, maar dit gaat nu veranderen. Hij zit hier bij ons in de studio, Jan Pronk, de partijideoloog, de voorzitter van het PvdA- bewindsliedenoverleg. Meneer Pronk, wat is er de afgelopen dagen zoal door Uw hoofd gegaan?

tekst
U luistert nog steeds naar, Radio 1, de VPRO, het programma ARGOS. Tot 12.00 uur spreken wij in de studio met PvdA minister Jan Pronk. Wij spreken met Jan Pronk over de paniekzaaierij van de laatste weken over de toename van het aantal asielzoekers. Een paniek die werd opgeroepen door de manifestatie van onmacht van minister D'Ancona en gretig gebruikt werd door burgemeester Gruijters van Lelystad om te roepen dat de grenzen misschien zelf voor vluchtende Bosniërs dicht moet.
Pronk staat bekend om zijn mondiale kijk op het probleem. Daarom luisteren we nu eerst even met hem naar de geluiden van de straat. Bijvoorbeeld in de Utrechtse straat Ondiep of in de Amsterdamse Dapperbuurt.

praten over: Hoever moet de PvdA gaan in het tevreden stellen van de dat gedeelte van de afkalvende traditionele achterban die nu zo gretig aan Janmaat beginnen te snuffelen? Uw mondiale verhaal wordt daar vast niet begrepen.