Argos

Positieve aktie.

Argos

Positieve aktie.

Veel allochtonen -en met name jongeren- zijn werkloos.
Arbeid adelt, maar wat doen we aan de hoge werkloosheid van de allochtoon. Over de zin en onzin van 'positieve actie', of waarom buitenlanders voorgetrokken moeten worden bij het vinden van een baan. In Argos o.a. een debat tussen Rabbae van het NCB en Rijkhof van het VNO.


Draaiboek en inleidende teksten:

Cor Galis + Tune


AK 19772.1. Brinkman.
in: Voorzitter
uit: ook onder allochtonen stijgt. 0.22.

AK 28497.1. Kopfragment Veenman.
in: Eénderde zegt: Ik wil absoluut geen allochtonen in mijn bedrijf
uit: van het positieve actiebeleid./ 0.20.

AK 19772.2. Wöltgens (staat ook op AK 28497.2.)
in: Wie wel aan onze voorwaarde voldoet
uit: en rassenhaat. 0.39.

AK 29661 boze Marokkaanse jongen. STAAT MUZIEK ONDER!!!!!!!!!!
in: Kijk, als ik hebbe geen werk
uit: daarna niet meer --- 0.20.

tekst 1.
Aan prachtige intentieverklaringen van de Nederlandse politici geen gebrek. Maar voor veel mensen van buitenlandse origine in Nederland is betaalde arbeid nog steeds een onbereikbaar goed. Een kwart tot een derde van de allochtonen heeft geen werk. Bij sommige groepen, bijvoorbeeld de Marokkaanse jongeren, is zeker de helft werkeloos. Minister Dales probeerde begin deze week, tijdens het debat over het minderhedenbeleid de ongerustheid over deze cijfers nog een beetje te sussen. Volgens Dales worden de cijfers over de werkloosheid onder allochtonen sterk beïnvloed door de komst van steeds nieuwe buitenlanders.
Het beleid van 'positieve actie', voorheen gewoon positieve discriminatie genoemd, zou wel degelijk vruchten afwerpen voor de migranten die hier al een tijdje wonen.
Binnenkort behandeld de Eerste Kamer een voorstel waarin voor het eerst geprobeerd wordt positieve actie wettelijk te regelen.
De werkgevers schreeuwen moord en brand, anderen vinden dat de wet nog lang niet ver genoeg gaat.
In de studio twee Nederlanders en één Marokkaan, allen met een baan. Allereerst meneer Rijkhof, van Nederlands grootste werkgeversorganisatie, het VNO. De grote baas, meneer Rinnooy Kan wilde niet komen. Die vond het door ons uitgenodigde gezelschap niet van zijn 'statuur', zo werd ons letterlijk meegedeeld. Verder zit hier Justus Veenman, wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Erasmus universiteit. En Mohammed Rabbae, van het Nederlands Centrum Buitenlanders. Bij de komende verkiezingen zal hij de lijst van Groen Links aanvoeren. Gerard Legebeke en Babette Niemel treden op als spelverdelers.


E.1. = 98448.1. Debat
in: (Vr) Meneer Veenman
uit: dat is de werkelijkheid. 6.17.

MUZIEKBRUG.

A.1. = NB 32421.1. Molukker.
in: ----20-- (Stappen ) Waar zijn we hier
uit: Gelderlandse Elst. 1.00.

tekst 2.
We verlaten de studio even voor een verkenning in het veld. Volgens sommigen waren ze de eerste buitenlanders in Nederland die problemen opleverden, de Molukkers. De oud-Knil soldaten die in de 50-tiger jaren naar Nederland werden gehaald. Ze woonden verspreid over het land in kampementen, wachtend op hun terugkeer naar de vrije Molukken.
In de zeventiger jaren lieten de kinderen van deze voormalige militairen van zich horen. Er werden treinen gekaapt. Ze waren slecht geschoold en maar weinigen van hen hadden werk.
Nederland schrok zich rot en vond dat ze geïntegreerd moesten worden. Er werd een werkgelegenheidsplan ontwikkeld, het 1000 banenplan.
Argoes, zelf een Molukker, had net zijn sociale academie afgemaakt. Hij werd ingeschakeld voor de begeleiding van de werkloze Molukkers.

B.1. = NB 96877.1. Molukker.
in: (Vr.) Hoe was dat leven
uit: lekker rustig. (lachje) 3.35.

tekst 3.
En dan, Henk Smeets, een gewone Hollander. Al jaren 'in dienst' van de Molukse gemeenschap. Ten tijde van het 1000-banenplan werkte hij voor de Badan Persatuan, de Molukse belangenorganisatie.

A.2. Smeets.
in: (Vr) Hoe kwam het die grote werkeloosheid?
(kapingen, niemand wilde meer een Molukker in dienst. Te weinig scholing, verkeerde bedrijfstakken. Bij jongeren liep het op tot 60%. Er moet toch ook discriminatie hebben meegespeeld, vooroordelen.
uit: vooroordelen. 3.32.

tekst 4.
1000 banen voor Molukkers, daar wilde premier Lubbers zich wel hard voor maken. In eerste instantie mochten de Molukkers aan het werk bij de overheid. Zonder slag of stoot ging dat overigens niet.

B.2. Smeets.
in: D'r is een plan ontwikkeld,
(een soort vredesverdrag, departementen deden eerst amper mee. Er werd gelogen over het aantal banen die aan buitenlanders werden toegewezen.
uit: voldoende meededen./ 2.45.

MUZIEKBRUG.

A.3. Smeets.
in: (Vr) Waarom als die rijksoverheid er zoveel aan gelegen is
(gegoochel met cijfers. Ze moeten gewoon (turken en Marokkanen) weer een trein kapen.
uit: levert dan wat op./ 3.16.

tekst 5.
Mesudiye Zengin is bedrijfsadviseur minderheden op het arbeidsbureau in Gorinchem. Sinds een jaar probeert zij werkgevers te bewegen meer allochtonen in dienst te nemen. Aan verslaggeefster Irene Houthuijs vertelde ze hoe.

B.3. bedrijfsadviseur minderheden arbeidsbureau Gorinchem.
in: nou, hoe doe ik dat
uit: ophouden denk ik. 2.00.

tekst 6.
Niet alleen in Gorinchem lukt het niet. Twee weken geleden publiceerde het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, die de baas is over alle arbeidsbureaus, cijfers waaruit blijkt dat de kloof tussen allochtonen en Nederlandse werkzoekenden steeds groter wordt.
De Stichting Arbeidsplaatsen in Helmond, kortweg STAP, richt zich uitsluitend op moeilijk bemiddelbaren. In het kantoor van de directeur, Reinier Roosjens, van STAP hangt een A- viertje waarop een slordig getekende een vlag. De sfeer is opgetogen, de arbeidsconsulenten van STAP zijn al aardig op weg. Ze hebben al 300 langdurig werkelozen aan een baan geholpen en halen daarmee 'hun taakstelling'.

C.1. = NB 50896.1. Helmond.
in: ----8--- (computer pliepjes)
uit: vaak treurnis. 2.08.

tekst 7.
Hanneke Roes is arbeidsconsulente in Helmond. Ze lobbyt bij bedrijven in de buurt naar banen voor 'haar' langdurig werkelozen.
Ze komt niet met lege handen.
Zo kan zij een werkgever zo'n 6000 gulden subsidie aanbieden wanneer hij langdurig werkelozen in dienst neemt.
Maar orde moet er zijn; een werkeloze Nederlander moet minimaal 2 jaar zonder werk zijn, een allochtoon slechts één jaar. Positieve actie dus.

D.1. = 100188.1. Helmond.
in: ---4-- Ik ben gister bij een bedrijf geweest
uit: dat is strategisch. (2X) ----35--- 1.13.

tekst 8.
Het is dringen en duwen op de krappe arbeidsmarkt. En waarom moet zo'n allochtone werkeloze nou voorgetrokken worden?

C.2. = NB 50896.2. Helmond in de auto.
in: ---- Die autochtone
uit: waar die in zit. ---8--- 0.47.

***** AK 24099. DEKOR FABRIEK (onder volgende tekst zetten)***** (1.10)

tekst 9.
Hier, bij maken ze klinknagels en koppelingen. De Antilliaanse Gregory heeft er, dankzij STAP, nu al 2 maanden een vaste baan.
Mannen in blauwe overalls met oordoppen die hun oren tegen het lawaai moeten beschermen, staan in de fabriekshal achter pompende en zuigende machines.

D.2.
in: Dit is Gregory
uit: niks van terecht. --- 3.08.

MUZIEKBRUG

C.3. bedrijfsleider fabriek. (FAC)
in: (Vr) Goedendag, ik ben Babette Niemel
uit: dat denk ik ja. 1.33.


MUZIEKBRUG

D.3. personeelschef fabriek.
in: (Vr) Petra Neefjes
uit: maar goed werken, dat is het belangrijkste ja ja. 1.30.

tekst 10.
Meer werk voor allochtonen. Jarenlang werd er gekissebist hoe dat het best kon worden aangepakt. Veel effect had het allemaal niet. De allochtonen raakten steeds verder achterop. Eind 1990 leek er een doorbraak te komen. Werkgevers- en werknemersorganisaties spraken in de Stichting van de Arbeid af, dat ze in vijf jaar tijd, 60.000 allochtonen aan een baan zouden helpen. Er werd geschermd met grote woorden als maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar de Loon Technische Dienst, kwam in mei van dit jaar met een vernietigend oordeel. Het Stichtingsakkoord was mislukt.
Zo'n afspraak op vrijwillige basis werkt dus niet, concludeerde een meerderheid van de Tweede Kamer. Het werd tijd voor enige dwang, zij het in heel lichte vorm. Bedrijven met meer dan 35 werknemers moeten voortaan aan de Kamers van Koophandel rapporteren hoeveel allochtonen ze in dienst hebben. En die gegevens zijn openbaar. Dat is de belangrijkste bepaling in de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen, de W.B.E.A.A. De wet werd ingediend door een gelegenheidscoalitie van Groen Links, VVD en D'66 en in juli aangenomen met de steun van regeringspartij PvdA.
Dat alles zeer tegen de zin van CDA-minister De Vries van Sociale Zaken. Hij wilde die openbaarheid perse niet. De Vries wilde de werkgevers te wille zijn. De werkgevers zijn bang aan de schandpaal te worden genageld. Ze zijn een lobby begonnen om de nieuwe wet alsnog te torpederen, nu de Eerste Kamer de komende weken het definitieve oordeel moet vellen. Als de enige sanctie, die van de openbaarheid, uit de wet wordt gehaald dan wordt het wel erg tandeloos, zo vind de oppositie.
Het is toch erg minimaal zo vindt lijsttrekker Rabbae van Groen Links.

E.2. = NB 98448.2. DEBAT 2.
in: De wet van de oppositie wil
uit: pover helaas 4.27.

Tekst 11.
VNO vertegenwoordiger, Rijkhof blijft geloven in het Stichtingsakkoord, de afspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties dat binnen vijf jaar 60.000 allochtonen aan het werk zullen zijn geholpen. Onderzoeker Veenman is niet zo goedgelovig.

E.3. DEBAT 3.
in: Ik vind meneer Rijkhof een moedig man
uit: wat je doet en waarom je het doet. 5.06.

MUZIEKBRUG.

D.4.Jules Denfert.
in: (telefoongerinkel)
uit: op de fax zet. ----35---- 0.15.

tekst 12.
Jules Denfert is van Surinaamse afkomst. Hij wilde altijd al journalist worden. Net afgestudeerd, nog geen dag werkeloos, kreeg hij een brief in de bus. De Hilversumse omroep was op zoek naar allochtone journalisten, in het kader van de positieve actie. Jules solliciteerde en werd aangenomen bij Veronica's Nieuwslijn.

E.4. Jules Denfert.
in: Ik doe niet zielig
uit: over hebben 2.11.

afkondiging:
Op vijf januari overlegt minister Dales eindelijk en voor het eerst met het Nederlands Centrum Buitenlanders over een 2000-banenplan voor Marokkanen en Turken. Het enige plan dat in het begin van de 80-tiger jaren echt werkte, het 1000-banenplan voor Molukker, lijkt eindelijk navolging te vinden.