Argos

Gerrit Brokx blikt vooruit op het CDA-partijcongres

Argos

Gerrit Brokx blikt vooruit op het CDA-partijcongres

Brokx blikt vooruit op het CDA-partijcongres.

Brokx: nieuwe partijvoorzitter en fractieleider van het CDA moeten rooms-katholiek zijn.

In Argos een voorbeschouwing van het CDA-congres dat volgende week wordt gehouden. Brinkman wordt daar tot lijsttrekker gekroond. In Argos komt oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting (nu burgemeester van Tilburg) Gerrit Brokx uitgebreid aan het woord over het CDA. Brokx blijkt zich grote zorgen te maken over de toekomst van zijn partij. Hij vindt dat zijn partij zich meer moet inspannen voor de grote steden waar problemen als werkloosheid, verpaupering en vreemdelingenhaat hand over hand toenemen. Het CDA heeft daar te weinig oog voor omdat het nog te veel een plattelandspartij is - zegt hij.

Het gaat de bewoners van de slaapsteden en buitenwijken steeds meer voor de wind. Het wemelt daar van de tennisbanen en hockeyvelden met kunstgras, terwijl de oude buurten verloederen. Volgens Brokx kan het tij alleen worden gekeerd als de grote steden meer over hun buurgemeenten te vertellen krijgen. De bewoners van die gemeenten moeten meebetalen aan de oplossing van de problemen in de oude wijken - bijvoorbeeld doordat hun onroerend goedbelasting drastisch wordt verhoogd. Brokx vindt dat de grote steden de welvarende dorpen in hun omgeving desnoods moeten inlijven. Bovendien moet het CDA - met het oog op de kiezers in de oude wijken - duidelijk uitspreken dat de individuele huursubsidie overeind blijft.
Brokx voorziet dat gevestigde partijen als het CDA en de PvdA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart flinke klappen zullen oplopen. D'66 staat op het punt de stadhuizen te veroveren. Maar dat zal tot een periode van bestuurlijke instabiliteit leiden waar uiteindelijk alleen extreem-rechts en Hadjememaar-achtige partijen van zullen profiteren. Dat is zijn onheilsprofetie.
Brokx staat achter de aanwijzing van Elco Brinkman tot lijstaanvoerder van het CDA. Maar hij keert zich ertegen dat steeds meer hoge functies in het CDA door protestanten worden bekleed. Daardoor kunnen de katholieke kiezers in Brabant en Limburg zich niet meer in het CDA herkennen. Als Brinkman lijsttrekker wordt, moet dat volgens Brokx worden gecompenseerd doordat andere posten binnen de partij aan rooms-katholieken worden toegewezen. Hij vindt dat zowel de nieuwe partijvoorzitter als de nieuwe fractieleider in de Tweede Kamer uit de oude KVP-bloedgroep moeten komen. Als fractieleider tipt hij Frans Wolters, oud-wethouder van volkshuisvesting van Venlo, die nu Brinkmans plaatsvervanger is. Een partijvoorzitter vinden is moeilijker. Maar hij wijst op de kwaliteiten van Herman Wijffels (president-directeur van de Rabo-bank), Jos Werner (voorzitter van het college van bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen) en Ad Havermans (burgemeester van Den Haag).
Tenslotte laat Brokx zich uit over zijn eigen toekomst. Hij sluit niet uit dat hij dit jaar naar de landelijke politiek terugkeert. Als hij voor het nieuwe kabinet wordt gevraagd, zegt hij geen nee. Maar hij weet niet of hij wordt gevraagd: `Het is een loterij, en met loterijen heb ik meestal weinig geluk'.

Bestand afkomstig van cassette van de afdeling Publieksservice van de VPRO