Argos

De angst voor een 'brain drain' van Nederlandse technologie

Argos

De angst voor een 'brain drain' van Nederlandse technologie

De angst van Koos Andriessen voor een 'brain drain' van Nederlandse technologie. Waarom leverde Philips kortgeleden, zonder dat daar ruchtbaarheid aan werd gegeven, de belangrijkste man voor een pretentieus research-instituut van de overheid in Singapore? In ARGOS de minister en Timmer, de president directeur van Philips, over Oranje-gevoel versus realiteitszin.

-----
Persbericht:

R & D Philips naar Singapore.

Philips zal research en development in het Verre Oosten gaan ontwikkelen. Naast de productie-activiteiten die nu al naar die regio worden verplaatst. Dat heeft Philips-president J. Timmer gezegd in Argos. Timmer heeft daarbij met name Singapore als vestigingsplaats op het oog. "Dit soort landen accepteert niet dat je daar alleen maar eenvoudige schroevendraaier-activiteiten doet. Men gaat ervan uit dat je bereid bent om daar ook research en ontwikkeling te plegen. Wij zullen daar meegroeien met de aspiraties van Singapore. In onze gesprekken met de regering van Singapore benadrukken we dat ook steeds."
Philips heeft volgens bestuursvoorzitter Timmer contacten met de Singaporese regering om in Singapore een research en development-centrum op te zetten. "In het begin zal het om betrekkelijk kleine zaken gaan maar een land als Singapore staat pas aan het begin van zijn ontwikkeling", aldus Timmer. "Daar gaat nog van alles gebeuren." Het centrum zal volgens hem "absoluut" verder uitgroeien.
Het is een logisch vervolg op eerdere ontwikkelingen binnen het Philips-concern waarbij Timmer een "steeds autonomere" positie voor de Philips-organisatie in het Verre Oosten voorziet. "We hebben recent een aankondiging gedaan dat het hoofdkwartier van onze audio-groep naar Singapore is verplaatst. Dat was omdat ook het grootste deel van onze fabricage-activiteiten al in dat deel van de wereld is. Er zal een organisatie ontstaan die steeds losser van het concerncentrum zal komen te staan. Want men moet daar inspelen op de marktomstandigheden in dat gebied en die zijn in een heleboel opzichten anders dan hier. De producten die je nodig hebt zijn anders, de kwaliteitseisen zijn anders, de snelheid van handelen moet hoger zijn."

De aanleiding voor Argos om met Timmer over deze ontwikkelingen te spreken was het bericht in een Singaporese krant dat uitgerekend een Philips-man de scepter zwaait over een nieuw, prestigieus researchinstituut in Singapore. Natlab-manager J. Carpay kreeg afgelopen november, zonder dat daar in Nederland enige ruchtbaarheid aan werd gegeven, de leiding over het Gintic Institute for Manufacturing Technology, gevestigd op het terrein van de Nanyang University in Singapore. De Singaporese overheid stopt de komende vier jaar niet minder dan 2 miljard Singapore dollar (bijna 2,5 miljard gulden) in R&D-instituten.
Timmer is zeer te spreken over de grote financiële steun die de overheid in Singapore verleent aan technologische ontwikkelingen, en de manier waarop dat gebeurt: "Het model van nauwe samenwerking in richting bepalen tussen regering en bedrijfsleven." Om vervolgens bijna lyrisch te constateren: "Het is natuurlijk een economisch wonder, Singapore. Als je ziet wat een handjevol mensen op zo'n klein gebied tot stand heeft gebracht, dat zou ons moeten beletten om nog ooit overdreven de aandacht te vestigen op de grote prestaties van dat kleine Nederland dat onder het zeeniveau is gelegen. Ik vind Singapore een prachtig voorbeeld van visie, van doorzettingsvermogen en van een gigantische wil om te winnen."
"Singapore was aanvankelijk een goedkope fabricage-plaats voor export. Meer en meer heeft Singapore zich ontwikkeld tot een kenniscentrum. De aspiraties van de regering van Singapore en de inwoners van Singapore zijn verschrikkelijk hoog, het opleidingsniveau is verschrikkelijk hoog en de - wat ik op zijn Engels noem - achievement motivation van mensen in Singapore is gigantisch hoog."
De research- en ontwikkelingsactiviteiten van Philips, geconcentreerd in het Natlab en het CFT (Centrum voor Fabricage technologie), worden ook wel het hart en de bloedvaten van het concern genoemd. Ze vinden nu nog grotendeels in Eindhoven plaats. Maar die situatie is voor Timmer niet heilig. Hij zet zich in het VPRO-radioprogramma af tegen de in Nederland veel gehoorde opvatting dat wij weliswaar allerlei productiefaciliteiten aan het Verre Oosten verliezen maar ongenaakbaar blijven op het gebied van de hoogwaardige arbeid, de research en development. Timmer noemt dat een "drogredenering": "Dat houdt in dat je een soort denigrerende opvatting hebt over de capaciteiten en de ambities van mensen in het Verre Oosten."
Philips heeft zijn herstel vooral te danken aan zijn activiteiten op markten buiten Europa. Met name de Aziatische markt springt er daarbij uit. Dat bleek vorige week tijdens de presentatie van de Philips-jaarcijfers over 1993. Timmer: "Wij gaan daar naartoe waar de mogelijkheden zijn. Het is niet onze opzet om het ene gebied te bevoordelen ten koste van het andere. We zullen ons laten leiden door winstoverwegingen, ook op de langere termijn, maar niet door overdreven gevoelens van loyaliteit en van dit hebben we nou en dat zullen we dan ook altijd houden."

Duidt de missie van de Philips-researchmanager Carpay in Singapore op een verschuiving in de R&D-investeringen van Philips, zo vroeg ARGOS zich af. Zeker gezien de moeizame onderhandelingen tussen Philips en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken over overheidssteun voor de research-activiteiten van het concern.
Afgelopen december reageerde Philips-president Timmer nog zeer terughoudend op die vraag. "Ik wil daar niet zo diep op ingaan. Omdat het dan lijkt alsof ik een soort chantage sta toe te passen: als jullie niet luisteren dan gaan wij weg", aldus Timmer, refererend aan de angst bij het ministerie van Economische Zaken voor een 'brain drain' uit Nederland. In het VPRO-radioprogramma geeft hij nu toe dat de positie van Carpay samenhangt met het belang van Singapore voor Philips als kenniscentrum van de toekomst: "Ja, dit is een bevestiging van de uitstekende relaties die wij met Singapore hebben."

------


Draaiboek en inleidende Teksten:

Cor Galis + Tune

Kopfragment
RECLAMESPOT PHILIPS INVENTS FOR YOU

aankondiging Timmer + Timmer
in: Het is mij een groot genoegen
Het kan niet zo zijn dat Philips een soort
eiland van verandering is in een wereld die
alles bij het oude laat
uit: om die concurrentiestrijd te kunnen volhouden. 1.55

Andriessen kopfragment
in: Vr: Meneer Andriessen,
staat deze fabriek er over 20 jaar nog in Nl
uit: moeten in Nederland veranderen, helemaal. 0.32

TEKST
President-directeur Timmer van Philips en minister Andriessen van Economische Zaken, beiden op 1 december jongstleden te gast bij de viering van het 40-jarig bestaan van Philips-Nijmegen

Philips-China joint-venture
(mogelijk overplaatsen productie naar China; vandaar weer
export naar Europa)
in: Philips gaat samenwerken met China op het terrein
van verlichting joint venture
uit: andere West-Europese landen ---0.10--- 0.29

TEKST
Philips sluit dus niet uit dat ook producten voor de West-Europese markt straks in China gemaakt zullen worden.
Verplaatsing van productie van hier naar het Verre Oosten. Zijn het nu waarschuwingen of dreigementen?

kopfragment interview Timmer.
in: Wij moeten hier in Nederland leren begrijpen
dat we niet op een eiland zitten
(chantage-element valt)
uit: wij zijn een wereldfirma. 1.17.

TEKST
Verplaatsing van productie van hier naar het Verre Oosten, dat is precies waar minister Andriessen van Economische Zaken zo benauwd voor is. Met een mooi woord wordt het wel de globaliseringstrend genoemd (event. aantal zinnen uit discussienota Andriessen + Van Esch).
Ging het tot voor kort alleen nog om laaggeschoolde arbeid waarvoor westerse bedrijven uitwijken naar lage lonenlanden in het Verre Oosten, nu dreigt ook hooggeschoold werk daarheen te verdwijnen. Andriessen is bang voor grote werkloosheid hier in het westen, zoals hij bijvoorbeeld eind oktober in het KRO-programma Brandpunt vertelde.

Andriessen (uit Brandpunt, 31-10/93)
in: (staat een flardje muziek voor!) Pas op hoor, niet alleen
uit: werkgelegenheid gaat missen/ 0.40

TEKST
Bij het administratiekantoor van de KLM (al genoemd in fragment) in Rijswijk werken nu nog 400 mensen. KLM denkt erover 40 procent van de administratie over te hevelen naar India. Dat wil zeggen dat alleen al hier 160 medewerkers hun baan verliezen.

Harm op bezoek bij de KLM in Colombo/Sri Lanka.
in: Het kantoor van de vliegmaatschappij
uit: zijn inderdaad aanzienlijk. 4.00.

TEKST
De KLM is niet de enige, ook banken en verzekeringsmaatschappijen zijn van plan administratieve banen over te plaatsen. Maar de grootste angst van Andriessen geldt de dreiging dat ook hoogwaardige arbeid voor Nederland verloren gaat.
Deze week stond er in de krant een bericht over een fabriek van DSM die overgeplaatst wordt naar Indonesië

DSM woordvoerder.
in: Het is zo dat DSM op dit moment
uit: en wat door DSM wordt ondersteund. 3.20.

TEKST
En dan terug naar Philips. Ook Philips laat geen gelegenheid voorbij gaan om de goede verstaander duidelijk te maken dat het buitenland, vooral Azië, lokt. Die dreiging klonk ook door bij de viering van het 40-jarig bestaan van Philips-Nijmegen, onder andere in de toespraak van directeur Mansveld van de Nijmeegse Philips-fabriek voor de fabricage van chips.

Mansveld (directeur Philips-Nijmegen, 1-12/93)
in: Tegen de overheid en sociale partners
uit: vestigingsplaats geen nadeel wordt. 0.12

(MUZIEK STARTEN EN ONDER VOLGENDE DOOR LATEN LOPEN)

Andriessen over globalisering (toespraak Nijmegen, 1-12/93) (wat laag bijzetten en een beetje minder scherp maken!)
in: Philips heeft het vaak gezegd tegen ons
nu ook in andere takken van nijverheid
plan conferentie
uit: ergens in Eindhoven/ 0.50

Gesprek met Andriessen bij Philips-Nijmegen. (begin blokje een beetje scherper filteren.)
in: (geroezemoes) Vr: Mogen we u een vraag stellen
(stukje over in mindering brengen 10 miljoen is eruit)
uit: dank u wel. Tot uw dienst ---0.10--- 1.54

Carpay
in: (overgaan telefoon)
hoe komt het dat iemand die jaren lang bij Natlab
daar de scepter zwaait
u blijft toch gewoon een Philips-man
instituut heeft op het ogenblik kleine 200 mensen
de Nanyang University: gepland voor dit jaar
5000 studenten, opgekrikt naar 15000; geweldig
veel uit de grond gestampt aan campuswoningen voor
studenten en buitenlandse docenten; in dat kader
ook geprobeerd managers te krijgen die ik dan
hier ben en hebben dat gewoon aan Philips
gevraagd; dat is eigenlijk
uit: alles wat er achter zit. 2.58.

TEKST ERVOOR.

LET OP! In het volgende blokje valt het CFT voor het eerst zonder dat uitgelegd wordt wat dat is. Dus hiervoor ergens iets over de hart en bloedvaten van Philips en dat CFT Centrum voor Fabricage Techniek is


Gesprek met Timmer (Nijmegen 1-12/93)
in: << (zacht) Vr: Meneer Timmer, de fabriek die hier in Nijmegen
staat, denkt u dat die hier over 20 jaar
nog staat? Denk ik wel ja. Werkzaamheden ook?
Hangt ervan af Ook te maken met overheidssteun
voor RenD? Een andere factor is samenwerking met
universiteiten, met overheden. Hoe kunnen de
verschillende ontwikkelprogramma's op elkaar worden
afgestemd In Nl kan beter, samenwerking met EZ en
universiteiten niet te klagen niet op eiland
buiten Europa geweldig concurrerende krachten actief
Verre Oosten en VS Mansveld vanochtend langer
werken vechtmentaliteit moet komen langer
werken moet dan maar Geruchten groot deel CFT
op lange duur overhevelen naar Singapore? Geruchten,
want ik weet van nik. In Sing. kranten Carpay,
directeur CFT in Eindhoven geweest hoofd
universitair onderzoeksinstituut
zo'n overplaatsing mogelijk? Wil ik niet op ingaan
anders lijkt chantage
gevaar Ned. geïndustrialiseerd Carpay prenatale
activiteit? Weet ik niet, ik hoop dat we zowel daar kunnen groeien als in dit deel van de wereld
wat verschil tussen chantage en goed zaken doen?
Ik ben niet voor model nulgroei in Europa, als
Europa wil groeien aanpassen oranjegevoel
wij willen succes overal in de wereld we zijn
een wereldfirma
uit: Oké dank U vriendelijk-----5--- 7.15

TEKST
Een Philips-man kreeg dus in november vorig jaar zonder dat daar hier in Nederland ook maar enige ruchtbaarheid aan werd gegeven, de leiding over het belangrijkste technologie instituut van Singapore. En ook wij zouden dat bericht in die krant uit Singapore over het hoofd hebben gezien, als we niet getipt waren over dit opmerkelijke nieuws door verontruste insiders in Nederland. Zegslieden die bang zijn dat dit wel eens de inleiding zou kunnen zijn tot het verplaatsen van een van de meest essentiële onderdelen van Philips, het Centrum voor Fabricage Technologie, het CFT, naar Singapore. Philips heeft natuurlijk bedrijven in vele landen. Maar het Natlab, de plek waar de nieuwe uitvindingen worden gedaan, en het Centrum voor Fabricage Technologie, de plek waar de stap van uitvinding naar massaproduct wordt bedacht, die twee onderdelen van Philips die wel het hart en de bloedvaten van het concern worden genoemd, die heeft Philips in haar ..jarige bestaan toch altijd dicht bij huis gehouden. Het zijn van oudsher de parels van Eindhoven.
Zowel Carpay als Timmer mogen er wel heel luchtig over doen, het is toch eigenlijk wel heel bijzonder dat de overheid van Singapore uitgerekend een Philips-man als hoogste baas voor dit uiterst belangrijke onderzoeksinstituut wil hebben. En ook Philips maakt natuurlijk niet zomaar een directeur van het CFT vrij om de overheid van Singapore een handje te helpen. Philips zal toch ook denken hier beter van te worden.
Aan Carpay in Singapore vragen we ons uit te leggen wat de voordelen voor Philips zijn.

Carpay II
in: Ja, dat is, er zijn een aantal redenen
uit: niet tegenhouden natuurlijk. 1.15.


TEKST

HIER EERST TEKST + EVT STUKJE CARPAY OVER SPANNINGEN TUSSEN E.Z. EN PHILIPS.
Philips liet het ministerie van Economische Zaken bij herhaling weten dat deze grote last van research- en development-activiteiten het concern te zwaar wordt. Voor minister Andriessen van Economische Zaken is dat bijvoorbeeld in de zomer van 1992 aanleiding om Philips naast de gebruikelijke 90 miljoen, 10 miljoen extra te geven voor research en development. In een brief aan de Tweede Kamer motiveert de minister zijn besluit als volgt: "Deze investering betekent een belangrijke impuls voor onze nationale economie en garandeert bovendien de continuïteit voor de omvangrijke Research en Development activiteiten die Philips reeds enige jaren in Eindhoven uitvoert." Verder schrijft de minister: "Tegelijkertijd speelde dat een andere overheid Philips aanzienlijke steunfaciliteiten bood indien Philips zou besluiten het productiecentrum voor Flat Panel Displays daar (en de minister schrijft er tussen haakjes bij: buiten Europa) te vestigen. Hierover kan ik om redenen van vertrouwelijke aard niet nader in detail treden", aldus de minister. Het Flat Panel Display project gaat om de voor Philips uiterst belangrijke ontwikkeling van de zeer platte beeldschermen die in de toekomst in talloze toepassingen verwerkt zullen gaan worden.

Maar er zijn meer tekenen dat Philips een toenemend beroep doet op de Nederlandse Overheid. Dit jaar vragen ze opnieuw om een verhoging van het research en development convenant dat ze met het ministerie van Economische zaken zijn aangegaan. Economische Zaken stelt daarentegen dat zelfs het niveau van 1992, te weten 100 miljoen, al een probleem is voor 1993. Maar hier valt over te praten aldus EZ mits Philips in ruil daarvoor maar bereid is meer te doen met de Nederlandse kennisinfrastructuur. EZ wil Philips via deze weg dwingen meer gebruik te maken van kennis die bij andere Nederlandse bedrijven of instituten voorhanden is maar ook; moet Philips haar eigen kennis vaker ter beschikking stellen van het Nederlandse bedrijfsleven. Philips is daar van oudsher, en ook nu weer, niet erg happig op. Als gevolg van die houding krijgen ze tijdens de onderhandelingen met EZ nul op het rekest wanneer ze om meer geld vragen. Minister Andriessen besluit zelfs om Philips 10 miljoen minder te geven. Philips is daar, en die term hebben we niet zelf verzonnen, ronduit "pissig" over.


In kringen van het ministerie van Economische Zaken leeft de angst dat Philips bezig is in Nederland haar activiteiten af te bouwen. Dit wordt niet alleen afgeleid uit het feit dat Philips 10 jaar geleden nog 100 duizend mensen in dienst had en nu nog maar 42-duizend, maar ook uit de joint venture die ze nu met Singapore aangaan. Vooral de hoogte van het bedrag 2 miljard Singapore dollar geeft volgens verontruste bronnen binnen EZ aan dat het hier niet om een vrijblijvende uitbreiding van de researchcapaciteit van Philips gaat. Men vreest dat de afbouw van het NATLAB en het Centrum voor Fabricage Techniek er wel eens uit zou kunnen gaan voortvloeien.
De voortekenen daarvan diende zich dit jaar al aan. In maart jl. liet Philips het ministerie van Economische Zaken weten dat ze een gedeelte van zijn research capaciteit kwijt wilde. Het ging concreet om 400 man. Philips gebruikte daarbij de term 'uitschuiven'. Philips stelde het ministerie namelijk voor dat de overheid een plek zou helpen zoeken waar deze onderzoekers hun werk zouden kunnen voortzetten maar dan niet langer op kosten van Philips. "Neem ze maar van ons over, stop ze maar bij TNO, anders gaat deze hoogwaardige research voor Nederland verloren", zo luidde vrij vertaald de boodschap van Philips. De ambtenaren van EZ hadden er maar een paar minuten voor nodig om uit te rekenen dat de door Philips voorgestelde 'uitschuif' van 400 onderzoekers, gemiddeld goed voor 3 ton bruto salaris per jaar, de Staat bij overname 120 miljoen per jaar zou kosten.
Vreemd genoeg liet Philips bij een tweede bespreking op het ministerie, in juli van dit jaar, het onderwerp een uur voor de vergadering opeens van de agenda halen. Of dit iets te maken heeft met de 'geheime deal' met Singapore weten we niet.

Carpay (Over poging tot uitschuiven)
in: Toevallig weet ik dat
ikzelf bij betrokken.
verzelfstandigen, NATLAB te groot voor Nederland alleen.
top van Philips niet op de hoogte
moet in juli augustus zijn geweest
ga ervan uit dat na mijn vertrek die
gesprekken doorgegaan. Weet niet dat dat van de agenda geschrapt is door Philips.
uit: toch mee doorgaan. 1.30.

TEKST
Niet allen het feit dat Carpay de leiding krijgt van het universitaire instituut boezemt EZ angst in maar ook het door Philips in 1994 te starten lokale steunpunt van het CFT. zie fax Philips!

moet eindigen met angst voor braindrain terug naar het Singapore verhaal.


A.7. Carpay over het vele geld dat Singapore ter beschikking heeft, de twee miljard.
in: Singapore heeft in de periode 1991-1995
een bedrag beschikbaar ten behoeve van de
researchinstituten van twee miljard. Daar komt
dat dus vandaan. Nooit aan Philips aangeboden
Nogal wat; haalt Singapore uit belastingpot; om
industrie te upgraden via National Science and
Technology Board, die dat bedrag in die vier jaar
besteedt aan researchinstituten die ze daartoe
opgericht hebben 4 of 5 opgericht waarvan dit er
dus een.
uit: dat is de achtergrond van die 2 miljard. 1.12.

MUZIEK: SINGAPORE LIEDJE.

repo Fons in Singapore.
in: -----5---< (straatgeluid Sing.) Singapore, eind van de middag, dertig graden.
uit: een prachtige ruimte. 1.49.

MUZIEK: LIEDJE SINGAPORE.

Anne Koh (14-2/94; vd. Economic Development Board)
in: Singapore is still a good please
uit: for companies. 0.52.

TEKST
Singapore is nog steeds een goede plek voor hoogwaardige technologische activiteiten.
Bij Philips-Singapore ontwikkelen ze hardware en software en doen ze research and development. We willen graag bevorderen dat ondernemingen dat hier doen, we hebben voor dat soort werk de geschoolde mensen. We hopen dat steeds meer bedrijven hun R en D daarom hier gaan doen. De regering van Singapore heeft daarom speciale stimuleringsregelingen als ondernemingen meer doen dan allen maar productie maar juist ook hun research hier gaan doen.

Mevrouw Anne Koh van het Economic Development Board in Singapore laat onze verslaggever Fons Tuinstra in duidelijk volzinnen weten wat de overheid van Singapore graag wil.
Volgens mevrouw Anne Koh is het ook voor Philips zelf beter om meer R en D hier in Singapore te gaan doen want dan kun je beter aansluiten op de specifieke eisen van de gigantische Aziatische Markt.

Anne Koh (14-2/94; vd. Economic Development Board)
in: So yes/ We encourage
uit: in these region 0.45.

TEKST
vertaling:
Inderdaad, we bevorderen dat bedrijven hier hun hoofdkwartier oprichten, omdat we geloven dat de hele wereld in vier grote gebieden kan worden verdeeld, Noord-Amerika, Europa, Noord-Azië en hier in ASEAN. Dus kan Singapore het hoofdkwartier zijn, het bedrijfshoofdkwartier voor hun regionale activiteiten in ZO-Azië.
Daarom denken we dat we een goed hoofdkwartier kunnen zijn en voor Europese bedrijven zoals die in Nederland die worden aangemoedigd om hier niet alleen hun kantoor op te zetten, of hun fabriek of hun hoofdkwartier, maar ze kunnen ook joint ventures aangaan met Singaporese bedrijven om zaken te doen in de regio, zoals in China, of in India, of in Indonesië, of in Maleisië, omdat wij de ervaring hebben om zaken te doen met al onze buren in deze regio.

TEKST
Tweede secretaris Braam van de Nederlandse ambassade in Singapore somt nog eens de voordelen op van Singapore voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Ernesto Braam (Ned. ambassade Singapore)
in: De belangrijkste reden
overheid en zakenleven twee handen op een buik
havenfunctie voor Verre Oosten Japan China
telecommunicatie verbindingen prima
prikkels op belastinggebied
Ec. Development Board s
hiernaartoe halen hoogwaardige technologie
belastingontheffingen
regionaal hoofdkwartier status
van hieruit heel ZO-Azië, China, Australie, Nw Zeeland
operational headquarters status
voor R+D investeringen aparte premies 70%
uit: te gaan exporteren in de regio. 2.50.

TEKST
We bezoeken in Singapore ook directeur Sohang Kwang van de ABN/AMRO-vestiging in deze stadsstaat; ABN/AMRO, de huisbankier van Philips.

Sohang Kwang ABN/AMRO Singapore
in: I think it is only natural
R+D dichtbij productie Onvermijdelijk?
Philips wel gek als R+D helemaal in Einhoven
uit: where of. 1.14.

vertaling:
Ik vind het alleen maar natuurlijk dat research and development-faciliteiten zo dicht mogelijk bij de productiecentra komen. Dat is onvermijdelijk.
Ik denk dat de brains daarheen gaan waar ze het meeste nodig zijn. Gezien de financiele faciliteiten die Singapore biedt zou een onderneming als Philips wel gek zijn om niet een deel van zijn researchcapaciteit over te plaatsen.


TEKST
Terug naar Ernesto Braam. De tweede secretaris van de Nederlandse ambassade in Singapore is ook op de hoogte van komst Philips-man Carpay als hoofd van het belangrijke Singaporese researchinstituut.

B.9 Ernesto Braam (Ned. ambassade Singapore)
in: Ik denk dat het een hele goede zaak is
uit: commerciële activiteiten uit kunnen voortvloeien. 0.26.


TEKST
Van Grunsven vult de ambassademan aan. Er zijn nog meer aspecten.
(De economisch geograaf Van Grunsven is onderzoeker aan de universiteit van Utrecht. Hij woonde zes jaar in Singapore en werkte daar aan de Nationale Universiteit. Van Grunsven promoveerde op de huisvestingsproblematiek in Singapore en doet op het ogenblik onder meer onderzoek naar de industriële ontwikkeling van Singapore.)
De grote mate van politieke stabiliteit
vakbondsbeteugeling aantrekkelijk vestigings-
en investeringsklimaat, financiële stimulansen
door overheid, belastingvoordelen, vrije
repatriëring van winsten
Ontwikkeling Philips in Singapore: midden jaren '80 had Philips drie vestigingen in Singapore, daarnaast ook enkele vestigingen in Maleisië, op het eiland Peneng.

Leo van Grunsven, economisch geograaf/Singapore-kenner
in: Philips heeft een vrij gewaardeerde positie, omdat
Ph. in samenwerking met de overheid een aantal
trainingscentra heeft opgericht waar arbeid wordt
geschoold specifiek voor het type werk dat Sing.
nu wil aantrekken, hoogwaardige arbeidsfuncties;
daarnaast participeert Philips in allerlei andere
activiteiten die op de een of andere maner met de
overheid te maken hebben, zitting in allerlei
commissies die adviseren over het industriebeleid;
Philips groot marktaandeel binnen Singapore in de
verlichtingssfeer, enz. Vr: Doet Philips dat meer
dan andere buitenlandse elektronicabedrijven?
Ik heb de indruk van wel. Hele goede relatie tussen
Philips en de overheid van Singapore?
uit: Dat klopt. 1.11


TEKST.
Wij hebben gehoord dat Philips en Singapore afgesproken zouden hebben een gemeenschappelijk researchinstituut op te zetten in Singapore waarbij Philips kennis levert en Singapore de kosten voor zijn rekening neemt. Het zou daarbij om miljarden gaan, aan Van Grunsven vragen we dit tot de financiële mogelijkheden van Singapore behoort.

Leo van Grunsven.
in: Singapore is een enorm rijk land. Het heeft een
geweldige financiële reserve die voor een groot
deel in het buitenland is belegd; grote
opbrengsten daarvan
Singapore is in de gelukkige omstandigheid
zeer hoog intern besparingsniveau, rond 40% van het
bruto nationaal product via een gedwongen spaarfonds
doorsnee werknemer levert elke maand 40% bruto-inkomen
in bij het spaarfonds middelen door overheid
geïnvesteerd daarom zo rijk
uit: blijft het balletje rollen. 1.31.

TEKST
Ernesto Braam van de Nederlandse ambassade in Singapore speelt een actieve rol om Nederlandse bedrijven in Singapore te ondersteunen. Ze organiseren niet alleen voorlichting over de mogelijkheden van Singapore maar ook over andere belangrijke groeimarkten in de regio.

Ernesto Braam (Ned. ambassade Singapore)
in: Binnenkort een ronde tafel over China
Singapore springplank richting China
taalverwantheid familiebanden
regionale headquarters van hieruit
uit: Indochina en China doen. 0.33.

TEKST
Terug naar Nederland. Eindhoven, gisterochtend, de presentatie van de jaarcijfers van Philips. Gisteren bleek dat Philips zijn herstel voor een belangrijk deel te danken heeft aan zijn activiteiten op de Aziatische markt. Dat rechtvaardigde dat we opnieuw Timmer de vraag voorlegden over de werkelijke plannen van Philips in het Verre Oosten. En ook nog wel een beetje tot onze verrassing wilde Timmer nu veel duidelijker uitspreken hoe belangrijk Singapore werkelijk is voor Philips.

Timmer bij de presentatie van de jaarcijfers gister.
in: Wij zijn gebaat bij
1.05 X lelijke knip eruit
2.08 uit: te bevoordelen ten koste van het andere
2.28 in: Dit is gewoon inherent aan de tijd van verandering
uit: en dat zullen we ook altijd houden. 2.55.

TEKST
De noodzaak en wens om winst te maken zal ook het allerlaatste vleugje oranje-gevoel dat in de burelen van Philips in Eindhoven rondwaart, doen vervliegen. En ook Bill Clinton-achtige economie debatten georganiseerd door minister Koos Andriessen zullen niets aan deze economische realiteit veranderen.


Kopfragment ambassademan.
in: Singapore probeert zich te ontwikkelen tot een regionaal
uit: te gaan exporteren in de regio. 0.12.