Het Spoor

Kinderen van Ons Indië 2

Het Spoor

Kinderen van Ons Indië 2

11-03-1985

Tweede deel van een tweeluik over de dekolonisatie van Nederlands-Indië, het gedwongen vertrek van Nederlandse Indiërs naar Nederland tijdens de dekolonisatie en over Indonesische jongeren die in Nederland opgroeien.
De dekolonisatie van ‘Ons Indië’, nu Indonesië, heeft o.a. tot gevolg gehad dat in de jaren ’50 de eerste grote stroom zwarte etnische bevolkingsgroepen Nederland binnenkwam. Wat heeft die komst voor hen betekend en wat betekent het voor hun kinderen? Hoe zien zij hun plaats in deze samenleving?
Vooral aandacht voor de kinderen die hier in het westen zijn opgegroeid.

Met in het eerste uur interview met Sonja Bloem, Indisch, 28 jaar, ouders zijn Indonesië ontvlucht;
Met in het tweede uur discussie met de jonge Indo’s Robert, Rene, Olga, Ruby, Marianne en Marjan, naar aanleiding van de volgende stellingen:
1. Hollanders zijn rijk geworden over de rug van het vroegere Indië;
2. Een Indo heeft niets te zoeken in Indonesië;
3. Indo's moeten zich aaneensluiten om racisme tegen te gaan;
4. Het is fantastisch om Indo te zijn.