Het Spoor

Minderheden in Nederland en Engeland 2

Het Spoor

Minderheden in Nederland en Engeland 2

We’re here because they were there

Het Spoor over de grootste volksverhuizing in West-Europa sinds de tweede Wereldoorlog. Twee programma’s over ‘minderheden’-beleid in Engeland en Nederland, of hoe overheden goochelen met gekleurde (ex-)Rijksgenoten.
Een zwart/wit analyse van de consequenties van een koloniaal verleden. Over migranten, allochtonen, vreemdelingen, buitenlanders, rijksgenoten, zwarten en minderheden. Over assimilatie, integratie met behoud van eigen identiteit, pluralisme. Hoe tweesporenbeleid tweederangs beleid werd.

Deze tweede aflevering gaat over het minderhedenbeleid in Nederland en Engeland, over de gevolgen van de komst van zwarten, allochtonen, vreemdelingen, buitenlanders en ex-rijksgenoten, en over de nasleep van het bezit van koloniale wingewesten over zee.
Met aan het woord o.a.:
H.R. Roseval, directeur van de Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers,
G.E. Ebbeling, oud-directeur Directoraat Minderheden,
C.P. Mullard, hoogleraar onderwijs en culturele minderheden aan de Universiteit van Amsterdam, H.A.A. Molleman, directeur Minderhedenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
J.G. Rietkerk, minister van Binnenlandse Zaken,
F. Bovenkerk, hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht,
D.A.Th. van Ooyen, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA,
A.C. van Es, lid van de Tweede Kamer voor de PSP,
L.M.L.H.A. Hermans, lid van de Tweede Kamer voor de VVD,
J.G.H. Krajenbrink, lid van de Tweede Kamer voor het CDA,
R. Collins, acteur en regisseur,
P.J. Beugels, lid van de Raad van Beheer van de NOS,
leden van de muziekgroepen 'De Vrolijke Jeugd' en 'Abbakush' en migranten.
Geïllustreerd met reportages van een Surinaamse culturele manifestatie met een optreden van 'De Vrolijke Jeugd' en van een bezoek aan de Black Cultural Archives in Londen, met het voorgelezen gedicht 'Als ik een zwarte was' en met een [Caribische] VPRO-tune.

---
Beschrijving
0'00" Stationcall door omroeper van dienst Cor Galis. Programmatune inclusief inleiding door presentator inclusief quotes.
na 6'59" Interview met Chris Mullard, een zwarte Engelse onderwijsdeskundige, die op uitnodiging van de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet, over de lange traditie van onderzoek naar rassenrelaties in Engeland en het ontbreken daarvan in Nederland. Mullard vertelt over de uitzichtloze situatie van enkele groepen allochtone jongeren.
Tussentekst over de familie De Waal, die de band Nature vormt.
na 10'39" Reportage van een Surinaamse culturele manifestatie in Amsterdam met een optreden van Nature. Interview met Marlène de Waal over de band en over de verschillen in leefwijze tussen Suriname en Nederland. Marlène de Waal over het Surinamer-zijn in Nederland. Ze bekijken haar fotoalbum. De zusjes De Waal zingen een liedje.
na 17'57" Interview met andere Surinamers over 'De Vrolijke Jeugd', zoals de zingende familie De Waal onder Surinamers bekend staat. Cijfers over allochtonen. Tekst over de geschiedenis van de immigratie en over het overheidsbeleid.
na 22'03" Ger Ebbeling, oud-directeur van het Directoraat Minderheden van het ministerie van CRM, vertelt over de 'integratie met behoud van culturele identiteit'.
na 24'08" Interview met Henk Molleman, directeur van de afdeling Minderheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, over het minderhedenbeleid en over het negeren van de immigratie door de overheid en de politiek. Molleman over integratie en assimilatie en over het organiseren van minderheden. Molleman over de kans op conflicten door de groeiende frustratie bij minderheden.
na 33'14" Interview met minister van Binnenlandse Zaken J.G. Rietkerk over de speciale aandacht die buitenlandse jongeren nodig hebben.
na 36'56" Interview met onderzoeker Frank Bovenkerk. Bovenkerk over de voordelen en nadelen van positieve discriminatie. "En als er één ding is, wat blanke Nederlanders niet uitstaan bij onze etnische groepen, dan is het vooral dat ze weigeren Hollands te worden."
na 47'38" David van Ooijen, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en minderhedenspecialist, over het nadeel van quota voor minderheden
na 48'48" Harold Roseval, directeur van de Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers, toont zich voorstander van de invoering van positieve discriminatie.
Rufus Collins, een zwarte Amerikaanse acteur en regisseur die in Engeland heeft gewoond en nu in de Amsterdamse Jordaan woont, vertelt over het superioriteitsgevoel van blanken en hij pleit voor meer zelfbewustzijn van zwarten.
na 54'03" Een acteur leest het gedicht 'Als ik een zwarte was' voor.
Vervolgt interview met Bovenkerk, die bang is voor het ontstaan van een etnische onderklasse en voor de polarisatie binnen etnische groepen.
Afsluiting van het eerste uur
Na 57'59" Stationcall door omroeper van dienst Cor Galis, gevolgd door een 'Caribische' VPRO-tune. Tussentekst over migratie naar Engeland.
Interview met Joe Simmons, die 14 jaar in Nederland woont en actief is in Antilliaanse organisaties, over de hoge organisatiegraad van Britse immigranten, vergeleken met Surinaamse en Antilliaanse immigranten. Hij zoekt de oorzaak daarvan in de vorm van kolonialisme die verschilde en in de opvang in de moederlanden.
na 54'54" Tussentekst over de culturele zelfbewustwording van zwarten in Engeland en over de 'Black Cultural Archives'.
Reportage vanuit het 'Black Cultural Archives' in een fabriek in Brixton, Londen. Interv. spreken met Vanessa Summers en Joel over de activiteiten van het archief, dat historische documenten verzamelt die te maken hebben met de rol van zwarten in de Britse geschiedenis. Int. vertalen wat ze zeggen. Joel vertelt over de onderschatte zwarte componist Samuel Coleridge Taylor. Muziekfragment uit een werk van Coleridge Taylor.
na 65'55" Tussentekst over het bezoek van reporter aan het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken, Wallington over de 'deportatie' van een Cypriotische vrouw. Minister Wallington spreekt over het Britse uitzettings- en toelatingsbeleid. Cijfers over Engeland.
na 79'47" Telefoongesprek met Alph Dubs, minderhedenspecialist van de socialistische Labourpartij, die het toelatingsbeleid racistisch vindt.
Reportage van de ontmoeting met de leden van de reggaeband Abbakush, inclusief muziek: liedje 'Inglan is a bitch'. Schets van de sfeer in de keuken, waar het gesprek plaatsvindt. Interview met de leden over de slechte behandeling, die Groot-Brittannië hen geeft.
na 89'40" Interview met de minderhedenspecialisten van het CDA, J.G.H. Krajenbrink, van de PvdA, D.A.Th. van Ooijen, van de VVD, L.M.L.H.A. Hermans, en van de PSP, A.C. van Es.
na 90'18" Andrée van Es pleit voor een soepel toelatingsbeleid.
na 92'40" Interview met Loek Hermans over de wens van de VVD om de kinderbijslag voor kinderen die in het buitenland opgroeien te verlagen. De VVD wil een stringent toelatingsbeleid.
na 96'03" Van Ooijen stelt dat overheidsorganisaties te weinig doen voor minderheden.
na 99'20" Krajenbrink verwoordt het CDA-standpunt dat het religieuze leven van minderheden moet worden ondersteund.
Na 100'39" Reportage vanuit een woonhuis in Amsterdam, waar Migrantentelevisie is gevestigd. Een medewerker spreekt over het door WVC gesubsidieerde project Migrantentelevisie. Hij hoopt dat migranten het "bastion Hilversum" kunnen binnendringen.
na 108'30" Reportage vanuit de studio van Migrantentelevisie.
Interview met P.J. Beugels, lid van de Raad van Beheer van de NOS. Beugels pleit voor positieve discriminatie bij de omroepen.
na 113'00" Remi Capeau vertelt over de teloorgang van het Britse imperium en hij vindt dat "blacks have to kill it off".
Afsluiting