Villa VPRO

o.a. De veranderende rol van de Eerste Kamer, Europa worstelt met Hongarije

Villa VPRO

o.a. De veranderende rol van de Eerste Kamer, Europa worstelt met Hongarije

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Metropolis Radio, gehandicapt in Servie

vanaf 00:04:03

Verstandelijk gehandicapten zijn niet zielig en horen er gewoon bij in Nederland. Dat is de norm. De werkelijkheid is vaak anders. Hoe is dat elders in de wereld? Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week op onderzoek. Vandaag Servie, een verslag van Mitra Nazar.

Bert van den Braak

vanaf 00:10:40

Het is vandaag een belangrijke dag voor de toekomst van Rutte II. De eerste Kamer praat en stemt vandaag over de voorgestelde huurverhoging. Dat isniet alleen inhoudelijk er belangrijk, het zou wel eens zo kunnen zijn dat dithet eerste echte voorbeeld is van de nieuwe rol van de Eerste Kamer. Bert van den Braak, is parlementair historicus verbonden aan het Montesquieu instituutdat onderzoek doet naar parlementen en democratieën. en vertelt over de nieuwe rol van de Eerste Kamer

Wim van de Camp

vanaf 00:22:00

Europa worstelt met het opstandige Hongarije. Het Hongaarse parlement heeft een pakket aan grondwetsamendementen aangenomen die volgens de Europese Commissie indruisen tegen de Europese normen, democratie en de rechtstaat.  Het Europees Parlement is aan zet en kan met een meerderheid het stemrecht van Hongarije in de EU opschorten. Of dit ook gaat gebeuren ligt grotendeels aan de fractie van de Christen-Democraten. In Straatsburg zit Europarlementariër Wim van de Camp van het CDA en lid de Europese fractie van Christen-Democraten.

Fred Stroobants

vanaf 00:33:50

In Eurobureau met Fred Stroobants bespreken we vandaag het nieuwe Landbouwbeleid. Voor de eerste keer in de geschiedenis beslist het Europees Parlement mee over het landbouwbeleid. En dat hebben we geweten. Erzijn maarliefst 300 amendementen ingediend en dat is veel meer dan de 50 die de huisregels voorschrijven.

Klinkende Munt

vanaf 00:40:18

In het Economisch Panel, Klinkende Munt worden  actuele econmische thema's besproken. Vandaag praten financieel journalist Roel Janssen en voormalig KPN-Topman Wim Dik over pensioenfondsen die hypotheken gaan financieren, de effecten van de WW-plannen op de huizenmarkt en het falende toezicht van op de SNS-bank.

advertentie