Hoe ziet de toekomst van onze infrastructuur eruit?

Uit: Onzichtbaar Nederland - De Stad

Hoe ziet de toekomst van onze infrastructuur eruit?

Uit: Onzichtbaar Nederland - De Stad

Onzichtbaar Nederland schetst in een animatie een beeld van de toekomst in onze steden: welk effect zal ander vervoer hebben op onze infrastructuur? Wat betekent duurzamer transport voor de openbare ruimtes? Neemt groen de plaats in van wat voorheen asfalt was?

Dit fragment is onderdeel van

Onzichtbaar Nederland

Fietsers worden steeds dominanter in de centra van oude binnensteden. Dat zorgt ook meteen voor een probleem: waar laten we al die fietsen? Voorheen was de komst van de trein en later de auto een grote verandering. Wat betekende bijvoorbeeld de komst van het station voor de groei van Maastricht? Ten behoeve van de auto zijn hele binnensteden gesloopt. Gelukkig voor Amsterdam, maar vooral voor Utrecht, zijn niet alle plannen doorgegaan. Daar waren anders alle grachten nu snelwegen geweest en was er een driebaansweg aangelegd precies over het Domplein. Daarvoor in de plaats is Hoog Catharijne gekomen: begonnen als plan voor een parkeergarage bij het station, maar uiteindelijk verworden tot een van de grootste ingrepen in Nederlandse binnensteden. Veel huizen zijn er voor gesloopt, zoals het prachtige gebouw 'De Utrecht'. Steden zijn overigens altijd in beweging en worden voortdurend aangepast aan de moderne visie op mobiliteit. Stationsgebieden waren ooit chique woonwijken. Maar in de jaren tachtig bleken stationsgebieden verloederd tot een soort no-gogebieden vol junks en hoeren. Inmiddels zijn alle grote stations weer opgeknapt en nieuwe toegangspoorten tot de stad geworden. Elke nieuwe vervoersstroom vraagt om nieuwe aanpassingen aan de stad. Nu auto's autonoom gaan rijden, zal de stad opnieuw veranderen.