Keizerinnen, 11.04

De keizerinnen van Byzantium

Keizerinnen, 11.04

De keizerinnen van Byzantium

Maar liefst 99 keizerinnen telde het Byzantijnse keizerrijk gedurende de elf eeuwen dat het bestond. Ze waren vroom, soms machtig en vals, soms gewoon goed, en vaak relatief weinig invloedrijk. Vaak kwamen ze uit de hogere kringen, maar af en toe ook uit de krochten van Byzantium. Twee ervan kwamen zelfs uit de prostitutie. Classicus en byzantijnoloog Hein L. van Dolen schreef ‘Passie, intriges en politiek. Spraakmakende keizerinnen van Byzantium’. Hij is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Griekenland als bakermat van de democratie, Heintje en zijn kinderarbeid, het verraad van Göring, de column van Nelleke Noordervliet, Omar Sharif, Schedelmeetkunde, Keizerinnen in het Byzantijnse Rijk en 100 jaar Cabaret in Het Spoor Terug