Het Spoor

In de rode cijfers 2

Het Spoor

In de rode cijfers 2

Deel 2 van een tweeluik over oorzaken en gevolgen van faillissementen.
In 1984 werden in Nederland meer dan 6.000 faillissementen uitgesproken. Dat betekent bijna ieder uur één.
Het Spoor onderzoekt de wereld van gedupeerde schuldeisers, de curatoren die eraan verdienen, de rechters-commissarissen, de banken, de handelaren in failliete boedels, de fraudeurs en de failliete ondernemers te goeder trouw.
Ook antwoord op de vraag of je beter een faillissement van vijf miljoen dan van vijfentwintigduizend gulden kan veroorzaken.
Waarom de één dertig jaar lang gebukt gaat onder hoge schulden, terwijl de ander, gehuld in bontjas in een Mercedes rondrijdt.
Aandacht voor o.a. de Ogem, de Tilburgsche Hypotheekbank en de failliete fietsenmaker op de hoek.

De faillissementsindustrie: een nieuwe bedrijfstak. In deze uitzending een aantal deskundigen over het faillissement als sluitstuk van een geslaagde fraudeperiode. Een officier van Justitie gespecialiseerd in fraudezaken en een onderzoeker van het Ministerie van Justitie (WODC). Een bewindvoerder van een bijna failliet voetbalbedrijf die erin slaagde het Ministerie van Financiën een belastingschuld van meer dan een miljoen te laten kwijtschelden. Een aandacht voor de rol van de banken en het 'rijkste faillissement dat Nederland ooit meemaakte', dat van de Tilburgsche Hypotheekbank.

Interviews met o.a.:
- voormalig 'katvanger' en directeur van de BV Ruygeplaat Lex Kroon;
- WODC onderzoeker en fraude expert Berghuis;
- fraude-officier van der Lught;
- ex-staatssecretaris Hans Kombrink, o.a. over faillissementen in betaald voetbal en over het vorderingsbeleid van de Fiscus;
- bewindvoerder Bekkers van FC Utrecht;
- woordvoerder Bennink van het failliete Prins Willem Alexander Sportcentrum in Zoetermeer;
- rechter-commissaris Westenberg over de zaak van de failliete Haagse huizenhandelaar Dörr;
- Klaassen van de Stichting Arbitrageregeling Bankgeschillen (STARB) en voorheen varkensfokker;
- Directeur Mr. C.J.B. Ebeling van de Rabobank Utrecht, hoofd Juridische en Fiscale Dienst;
- Mr. Ophof, curator Ogem;
- Pieter Lakeman (SOBI) over de Tilburgsche Hypotheekbank


Uitgebreidere documentatie in VPRO archief aanwezig