Het Spoor

Adoptie van kinderen uit de derde wereld, 1

Het Spoor

Adoptie van kinderen uit de derde wereld, 1

In vijftien jaar tijds adopteerde Nederland vijftienduizend derde-wereld-kinderen: ontwikkelingswerk in eigen land. Jarenlang is adoptie gehuld geweest door een roze wolk. Daarna kwamen de schandalen: lange wachttijden, hoge kosten, illegaliteit, kinderhandel, uithuisplaatsingen.
Serie van twee documentaires over buitenlandse adoptie, die jarenlang positief werd benaderd. Tot de problemen aan het kwamen: frustraties van eeuwig wachtende adoptief ouders en financiële schandalen. En dan de praktijken van zeer lucratieve kinderhandel in derde wereldlanden en de betrokkenheid van westerse malafide adoptieverenigingen.
In dit deel vooral aandacht voor goed verlopen adopties.
Interviews met o.a.:
- journaliste en moeder Helma van der Berg;
- De heer Walenkamp van Wereldkinderen;
- moeder Geertje;
- klinisch psycholoog dr. Wolters;
- Jan en Sylvia Jongepier;
- Prof. Hoksbergen;
- ouder en journalist Alexander Munninghof, die vier jaar geleden in Sri Lanka een kindje adopteerde en waarvan Ronald van den Boogaard indertijd in Sri Lanka opnamen maakte. Nu, vier jaar later, gaan Lida, Michel en Ronald weer op bezoek bij Alexander.

Samenstelling: Lida Iburg en Michal Citroen

advertentie