Het Spoor

Adoptie van kinderen uit de derde wereld, 2

Het Spoor

Adoptie van kinderen uit de derde wereld, 2

In vijftien jaar tijds adopteerde Nederland vijftienduizend derde-wereld-kinderen, ontwikkelingswerk in eigen land. Jarenlang is adoptie gehuld geweest door een roze wolk. Daarna kwamen de schandalen: lange wachttijden, hoge kosten, illegaliteit, kinderhandel, uithuisplaatsingen.
Serie van twee documentaires over buitenlandse adoptie, die jarenlang positief werd benaderd. Tot de problemen aan het kwamen: frustraties van eeuwig wachtende adoptief ouders en financiële schandalen. En dan de praktijken van zeer lucratieve kinderhandel in derde wereldlanden en de betrokkenheid van westerse malafide adoptieverenigingen.
Dit deel gaat vooral over de problemen die ouders kunnen krijgen met hun geadopteerde kinderen en ook over de omstandigheden in het land van herkomst.
Interviews met o.a.:
- journaliste en moeder Helma van der Berg;
- De heer Walenkamp, bestuurslid van Adoptievereniging Wereldkinderen;
- moeder Geertje;
- klinisch psycholoog dr. Wolters;
- Jan en Sylvia Jongepier;
Willie Koudstaal, die jarenlang in Bogota in een adoptietehuis heeft gewerkt;
- ouders Paul en Anna;
- staatssecretaris Korte-van hemel;
- adoptiehoogleraar Prof. Hoksbergen;


Samenstelling: Lida Iburg en Michal Citroen,
Bijdragen van Ton van der Graaf en Jan Willem Dolk (India);
Fragment uit uitzending van Karel van der Graaf.

advertentie