Het Spoor

De wapenindustrie in Nederland 1

Het Spoor

De wapenindustrie in Nederland 1

Voor een klein land produceert Nederland veel wapens. In Nederland werken ongeveer 15.000 mensen in de wapenindustrie, die een omzet heeft van vier miljard gulden. Hiermee bezet Nederland een vaste plaats in de top tien van wapenexporterende landen.
Twee weken lang in Het Spoor een portret van deze industrie.
Volgens verscheidene gerenommeerde economen is de wapenindustrie schadelijk voor de economie, een mening die bij politici nog geen weerklank vindt. Ook in deze serie aandacht voor de houding van de vakbeweging, voor groepen die de wapenproductie willen ombouwen tot civiele productie (conversie) en voor het exportbeleid van de Staat. En hoe grot is de invloed van de politiek op de handel en wandel van de wapenhandelaren?
In deze aflevering veel aandacht voor de wapenhandel.
Veel leveranties zijn illegaal, zoals leveranties van Hollandse Signaal aan o.a. Iran. De wapenfabrikanten, zoals vliegtuigfabrikant Fokker, wapenfabrikant Hollandse Signaalapparaten (HSA) en optische industrie Oldelft, praten daar liever niet over en weigerden dan ook verslaggevers te woord te staan.
Interviews met o.a.:
- Sami Faltas, medewerker van OSACI, een interkerkelijk onderzoeksbureau op het gebied van de wapenindustrie;
- staatssecretaris van Defensie Jan van Houwelingen;
- hoogleraar economie H. de Haan;
- directeur marinebouw J. Weug van de Marinescheepswerf 'De Schelde';
- oud-werknemer Bob Wams van Oldelft;
- werknemer en vakbondsvertegenwoordiger Leo Jansen van Hollandse Signaalapparaten (HSA);
- FNV-bestuurder Cees Commandeur, die uit de Adviesraad voor de Militaire Productie stapte;
- gelezen schriftelijke antwoorden geformuleerd door voorlichter Knook van Fokker over o.a. de betrokkenheid van Fokker-topman Frank Nel bij wapensmokkel naar Zuid-Afrika;
- staatssecretaris Bolkestein van Economische Zaken;
- Journalist en wapendeskundige Ko Colijn;
- PvdA-Tweede Kamerlid Harry van den Bergh.

Samenstelling: Kiki Amsberg, Paul van der Gaag, Jacqueline Maris en Kees Slager
Uitgebreidere documentatie in VPRO archief aanwezig