DNA

WOORD 23-02-2013: uur 3

DNA

WOORD 23-02-2013: uur 3

DNA
In februari 1953 beweren twee jonge onderzoekers: James Watson en Francis Crick in Cambridge het raadsel van het DNA-molecuul te hebben ontcijferd. Die ontdekking deden ze niet alleen, ook Rosalind Franklin en Maurice Wilkins waren daar bij betrokken. Honderd jaar eerder had de Zwitserse chemicus Friedrich Miescher al ontdekt dat levende cellen een complexe, fosforrijke verbinding bevatten die later de naam desoxyribo-nucleïnezuur: DNA kreeg.
Aanleiding voor de serie “Van Stamboekvee naar Stamboekmens”, eerder uitgezonden in 1985 in Het Spoor, gemaakt door Lida Iburg en Michal Citroen. U hoort hier wat DNA is.

advertentie