De Avonden

Voetlicht: o.a. P.F. Thomése, Thomas Verbogt, Philip Huff

De Avonden

Voetlicht: o.a. P.F. Thomése, Thomas Verbogt, Philip Huff

Een bloemlezing van Voetlicht, het voordrachtsprogramma van De Avonden in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA), zoals opgenomen in politiek en cultureel debatcentrum De Balie in Amsterdam. Vandaag met nieuw proza van P.F. Thomése, Thomas Verbogt en Philip Huff. Poëzie wordt voorgedragen door Lieke Marsman en muziek is er van o.a. Alamo Race Track.