De Avonden

o.a. Martin Roemers, Rug aan rug, What if Google Maps went live…, Ulysses

De Avonden

o.a. Martin Roemers, Rug aan rug, What if Google Maps went live…, Ulysses

-De Kunsthal in Rotterdam presenteert met de tentoonstelling De ogen van de oorlog van fotograaf Martin Roemers de gevolgen en nasleep van oorlog. Voor deze portretserie fotografeerde hij veertig oorlogsblinden uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Rusland en Oekraïne. Door slachtoffers te tonen van beide kanten van de Tweede Wereldoorlog hoopt hij de stereotypering te doorbreken die mensen nog steeds verdeelt in 'goed' en 'fout' afhankelijk van aan welke kant ze hebben gevochten. Catherine van Campen spreekt met fotograaf Martin Roemers over zijn foto's en interviews die in de Kunsthal aan elkaar zijn gekoppeld. -De roman 'Rug aan rug' gaat over Ella en Thomas, ze zijn broer en zus. Ze groeien op in het Oost-Berlijn van de jaren vijftig, bij een moeder die beeldhouwster is en de twee kinderen emotioneel en fysiek verwaarloost. Ze zijn op elkaar aangewezen, onafscheidelijk, leven rug aan rug. Slagen ze erin hun onschuld te bewaren? Weten ze te overleven in de politieke dictatuur van de DDR en opgroeiend bij een moeder die een trouwe volgeling is van de partij? Jeroen van Kan praat met de Duitse schrijfster Julia Franck over haar nieuwe roman 'Rug aan rug'. -Hans van Lissum bespreekt 'Dr. Dee', een opera van voormalig Blur- en Gorillaz-frontman Damon Albarn. -Sinds de komst van Google Maps is de visuele wereld op elk gewenst moment in detail opvraagbaar. Die onmiddellijkheid is in zichzelf echter statisch van aard. De kaarten geven niet weer wat er op het moment zelf gebeurt maar tonen een foto van een eerder moment. Zouden we ooit Google Maps 'live' kunnen bekijken? 'What if Google Maps went live...' is een project dat het in elk geval gaat proberen. Maarten Westerveen spreekt met componist Merlijn Twaalfhoven die een grootse compositie voor het project heeft geschreven met 177 muzikanten en honderden dansers en figuranten. -Voor zijn boek 'Ulysses' maakte Peter Smit gebruik van de titel en het raamwerk van de Ierse schrijver James Joyce. Dat bestaat uit 28 hoofdstukken in 40 verschillende stijlen, die zich op één dag afspelen in Dublin. Smit draaide dit om naar 40 hoofdstukken in 28 stijlen en nam als plaats van handeling een nacht op het rooms-katholieke kerkhof van Uitgeest. Anton de Goede spreekt met schrijver Peter Smit over zijn versie van 'Ulysses'.