Argos

Rampen met zeecontainers

Argos

Rampen met zeecontainers

Hoeveel rampen bedreigen onze kust door het overboord slaan van gevaarlijke stoffen. Over wat er allemaal misgaat bij het vastzetten van lading op schepen. Jaarlijks belanden honderden containers in de Noordzee. De meeste incidenten worden angstvallig buiten de publiciteit gehouden.
Internationale regels zijn niet bindend; in Rotterdam - in tegenstelling tot andere Europese havens - is geen 'sjorverordening'.
Heer Burgel, hoofd directoraat-generaal Inspectie Milieuzaken Scheepvaart, geeft commentaar, o.a. 'wij willen internationale verplichting met betrekking tot sjorren'.
Gerrit Slegt, directeur Sjorbedrijf Oceana: veel fouten bij sjorren. In het I.M.O. wordt internationale regelgeving scheepvaart vastgesteld, meestal aanbeveling, 140 landen bij aangesloten; daarom moeilijk tot besluitvorming te komen.
Larri Keiman, sjorder, 'de kapitein bepaalt hoe er gesjord wordt, ook al is dat fout'.
Gerard Peet is waarnemer namens de internationale milieu-organisatie Friends of the Earth bij de Internationale Maritieme Organisatie IMO, 'lange lijst van ongelukken'. Officiële meldingsplicht van containers die overboord gaan. Wij hebben voorgesteld om bakens/zenders op containers te zetten, zodat je het kunt terugvinden. Afgewezen als 'onzin'.


Draaiboek Rampen Noordzee.

Cor + Tune.

Kopfragmenten:
DATBANDJE fragment 2: zee en meeuwen. + 0.18.

A.1.1. = NB 70009.1. Kustwacht.
in: --10-- Nou U bevindt zich hier
uit: nee is niet goed.---(tot 5.28)---- 4.12.

tekst 1.
Het hoofd van het de operationele dienst van de Kustwacht in IJmuiden, de heer van Beelen. Zelfs bij dit landelijk commandocentrum van de kustwacht weten ze niet wat er zoal langs de Nederlandse kust voorbij vaart, laat staan dat ze weten wat er allemaal in die schepen zit. Welke rampen bedreigen onze kust door het overboord slaan van gevaarlijke lading? En wat gebeurt eraan om dat te voorkomen. En vooral ook wat allemaal niet. Er wordt in elk geval over geconfereerd!

B.1.1. = NB 101517.1. opsomming rampen in film.
in: (muziek) Orleans
uit: het voorkomen waard.--15--- 0.35.

A.1.2. May Weggen.
in: Nederlandse kust werd overspoeld
(in het Ned. deel 24 rampen per jaar, 3 doden)
uit: ook morgen kan zijn. 1.36.

tekst 2
Minister May Weggen tijdens een congres over rampenpreventie op de Noordzee. Het congres vindt plaats, geheel toevallig, twee weken nadat op de Nederlandse stranden de eerste zakjes met het giftige pesticide apron-plus, aanspoelen. De zakjes zijn afkomstig uit containers die tijdens een storm in de golf van Biskaje van het Cypriotische schip de Sherbro zijn geslagen.
Twee weken na May's toespraak is het opnieuw raak. Vlak boven de Waddeneilanden verliest een vrachtschip 13 containers, sommigen met chemicaliën. Dit zijn alleen nog maar de voorbeelden die wél prominent in het nieuws kwamen.
Maar honderden containers slaan jaarlijks op de Noordzee overboord zonder dat daar enige ruchtbaarheid aan wordt gegeven.

DATBANDJE fragment 1: meeuwen.

A.2.1. = NA 242073.1. kopfragment armyschip.
in: we zijn dus zo'n beetje
uit: sealand niet kunnen gebeuren. Dus Uh/ 0.29.

tekst 3.
Regelmatig worden er fouten gemaakt bij het vastzetten van containers, zo horen we in de Rotterdamse haven. In Rotterdam worden er jaarlijks 2,8 miljoen containers overgeslagen. In het meest gunstige geval gebeurt dit door professionele sjorders. Het voorkomen van rampen op zee begint bij het goed beladen van een schip. Maar de moordende concurrentie leidt ertoe dat steeds meer op het beladen, het sjorren van lading wordt bezuinigd.
Gerard Peet is waarnemer namens de internationale milieuorganisatie Friends of the Earth bij de Internationale Maritieme Organisatie, IMO. IMO is de organisatie die de regels voor de internationale scheepvaart vaststelt. Volgens Peet gaat het er nogal traag aan toe. Hij weet ook als geen ander dat er vaak een ramp nodig is om zaken goed geregeld te krijgen.

B.2.1. = NA 184719.1. Gerard Peet.
in: als je echt cynisch wil wezen
uit: echt ligt op de controle.(BLOKJE AFBREKEN) 1.22.

DATBANDJE fragment 1: meeuwen.

A.2: Larrie Keiman, sjorder.
in: we zijn hier nu op de Maasvlakte
uit: stukje doorlopen.----- 3.10.

MUZIEKBRUG.

B.2 vervolg Larri Keiman.
in: wij proberen
uit: liever niet. 1.30.

tekst 4.
Sjorder Larri Keiman over de kapiteins die perse op tijd willen vertrekken, ook al staat de lading nog niet goed vast. Vertrekken met alle risico’s van dien. Strafbaar is het niet, de internationale regels zijn niet bindend. In Rotterdam kent men in tegenstelling tot de havens van bijvoorbeeld Antwerpen en Le Havre geen sjorverordening. Een verordening, die voorschrijft dat sjorwerk alleen door gespecialiseerde bedrijven mag worden verricht.
Maar zelfs al zouden er bindende regels zijn dan heb je het probleem nog niet opgelost, zegt Gerard Peet, van de milieu organisatie Friends of the Earth.

B.1 vervolg Gerard Peet.
1.39 in: Er is een streven dat zo'n 20 - 25 procent
uit: goed te controleren in de haven. 1.34. (3.14)

NB 67696.3. DEKOR HAVENGELUID.
in:
uit: (1.20)

tekst 5
Eerst die microfoon weg, gebaart één van sjorders. "Dan wil ik wel wat vertellen over verroeste stangen, niet ingevette twistlocks, de losse koppelstukken die de hoekpunten van containers met elkaar verbinden, waar ik mee moet werken. Veel materiaal is al zo oud als het schip zelf en niet onderhouden. De bemanningen op schepen zijn tegenwoordig zo klein dat er voor onderhoud geen tijd meer is. Soms is het sjormateriaal gewoon op en moet de lading met kunst en vliegwerk worden vastgezet. Ook kom ik een afgekeurde partij sjorstangen maanden later weer tegen op een ander schip. Dat is dan door een andere rederij voor een prikkie opgekocht." Maar op de band wil ie dit allemaal niet vertellen.
Een eindje verderop staan wat collega's te timmeren.

A.3 Sjorders met auto's.
in: hier zie je een aantal
uit: jammer genoeg. 1.50.

EVENTUEEL HIER LIVE BURGEL 1

tekst 6
Zelfs wanneer de lading door erkende sjorders wordt vastgezet kan het nog steeds misgaan, dat vertelt directeur, Gerrit Slegt, van het sjorbedrijf Oceana. Hij laat ons wat foto's zien.

B.3 dir. Slegt sjorbedrijf..
in: u ziet hier een beschadigde
uit: iedereen het met iedereen eens is. 3.00.

NB 67696.3. DEKOR HAVENGELUID.
in:
uit: (1.20)

DATBANDJE fragment 1: meeuwen.

A.4 Slegt op armyboot.
in: we gaan eens aan boord kijken
uit: als het hier ligt. 4.59.

tekst 7.
De inhoud van het ruim van een schip bepaalt hoeveel belasting en verzekeringspremie er betaald moet worden. Het is dus lucratief om met een zo klein mogelijk schip zoveel mogelijk lading te vervoeren. En om die reden stapelen rederijen de containers niet alleen in het ruim maar ook op het dek.
En met die huizenhoge stapels bovendeks moeten de zwaarste stormen worden getrotseerd. Tijd om op beter weer te wachten is er vaak niet. Regelmatig verdwijnen stapels containers tijdens zwaar weer van dek. Hoe vaak dat precies gebeurt is volgens Gerard Peet van Friends of the Earth onduidelijk.

B.4. vervolg Gerard Peet.
in: de Nederlandse overheid heeft altijd gezegd
uit: die chloorcylinders. 4.50.

EVENTUEEL HIER BURGEL LIVE.

MUZIEKBRUG + MEEUWEN.

A.5. vervolg dir. Slegt.
in: Nou, het valt op, er hangt hier een bord
uit: dat denk ik zeker, dat denk ik zeker. 3.00.

B.5. vervolg Gerard Peet.
in: in het geval van die containers
uit: kunnen overtuigen (lachje) / 3.01.

DATBANDJE fragment 2: zee en meeuwen.

A.6. May-Weggen, rampensymposium.
in: en verder zal nu een serieuze
uit: hele korte studie kan worden. 0.21.


LIVEGESPREK MET MENEER BURGEL.

Meneer Burgel, u bent hoofd milieuzaken van het directoraat generaal scheepvaart en maritieme zaken, het onderdeel van het ministerie etc. Aan het begin van het programma hebben we de operationeel manager van het kustwachtcentrum horen vertellen dat hij niet weet wat er precies langs de Nederlandse kust vaart, wat de lading is. Afgelopen maandag nog verwarring rond lading Litouws schip, de Elatma, Weet u dat eigenlijk als hoofd milieu van de afdeling scheepvaart, wat er voorbij komt.
-algemeen beeld van een sector waar iedereen maar weinig vat op blijkt te hebben, waar letterlijk ook weinig zicht op is. Na een ramp komt men pas in actie. Probleem van overboord geslagen containers gebagatelliseerd?

-zendertjes op container plan aanvankelijk tegengewerkt door mensen van uw ministerie. Niet wonderlijk dat er een ramp nodig is om
- Het is toch niet zo moeilijk om bv. een sjorverordening in te voeren. Daar wordt al 20 jaar over gepraat. In Hamburg, Le Havre en Antwerpen hebben ze wel zo'n verordening, daar zijn rederijen verplicht gespecialiseerde sjorbedrijven in te huren.
-meer controle in de haven door scheepvaartinspecteurs.
-onderzoek naar Sherbro, inmiddels heeft het schip een andere naam gekregen (Damlas) door scheepvaartinspectie. In kranten kwam het bericht dat de lading goed vastgesjord is geweest.
Betrouwbare bron: 80 procent nieuw materiaal 6 maanden na ongeluk.