Argos

Amal, behandeling criminele en moeilijk opvoedbare jongeren

Argos

Amal, behandeling criminele en moeilijk opvoedbare jongeren

Voormalige werknemers van de Amsterdamse gesloten inrichting Amal beschuldigen de leiding van Amal van mishandeling van Marokkaanse jongeren en intimidatie van de ouders van deze jongeren.
Tevens verscheen deze week een onderzoek over de aanpak van criminele jongeren. Conclusie: dat de met de mond beleden intenties om de jeugdcriminaliteit preventief aan te pakken, stuklopen op bezuinigingen, verkokering en versnippering.
Voorts een verslag van Thuislozen-Team in Utrecht. Dit is een (succesvol) experiment waar men probeert te voorkomen dat jongeren in het criminele circuit terechtkomen.
----

Persbericht:
Marokkaanse jongeren mishandeld in inrichting Amal

In de Amsterdamse gesloten inrichting Amal worden de aldaar verblijvende Marokkaanse jongeren systematisch mishandeld, dat vertellen drie ex-medewerkers vanmorgen in Argos.
Ook worden de jongeren regelmatig gestraft met eenzame opsluiting. "De isoleercel wordt op elk moment gebruikt. Ook worden de jongeren geslagen. Dat is de Marokkaanse aanpak, de filosofie van de leiding. Slaan en isoleren", aldus de ex-medewerkers. "Wij zijn ontslagen omdat we tegen de mishandeling van de jongens zijn." De contracten van Nourredin Amrani, Said Berkani en Khalid Batou werden opgezegd nadat zij hun onvrede hadden geuit over het harde regime en de ondeskundige en autoritaire leiding. "Ik heb één keer meegemaakt dat een bewoner weigerde naar zijn kamer te gaan, toen kwam de coördinator en die zei tegen de groepsleiders: Maak hem af!"
Het experiment met de gesloten inrichting Amal in Amsterdam is een van de paradepaardjes van het ministerie van justitie. Amal werd vorig jaar september officieel geopend, er verblijven Marokkaanse jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Eerder schreef het Buitenlanders Bulletin over wantoestanden binnen de muren van de inrichting.
De verhalen van de drie ex-werknemers worden in Argos bevestigd door Hans Blomsma van de Stichting Hulpverlening Marokkaanse Jongeren. Blomsma werkt in Amsterdam al twintig jaar met Marokkaanse jongeren en is een vertrouwenspersoon voor jongeren en hun ouders. De afgelopen maanden hoorde hij van drie verschillende families, onafhankelijk van elkaar dat hun kinderen `veel te hard worden aangepakt in Amal'. De ouders voelen zich volgens Blomsma geïntimideerd. "Toen de ouders hun afkeuring uitspraken over de behandeling, werden ze door medewerkers gewaarschuwd dit niet naar buiten te brengen. Indien ze de waarschuwing in de wind zouden slaan dan zouden de medewerkers hun naam doorgeven aan de Marokkaanse autoriteiten."
Medewerkers van Amal hebben, al dan niet met medeweten van de leiding, ingespeeld op de grote angst onder de Marokkanen in Nederland voor de `lange arm van koning Hassan.' Blomsma suggereert zelfs dat de Unie voor Marokkaanse Moskeeën in Nederland (UMMON) betrokken is bij Amal. Het UMMON is een voortzetting van de beruchte Amicales, de mantelorganisatie van de Marokkaanse geheime dienst waarover eerder veel opschudding ontstond in Nederland.
Directeur Tiel van het Sociaal Agogisch Centrum `Burger Weeshuis', een Amsterdamse koepel van welzijnsorganisaties waaronder Amal doet de beschuldigingen af als roddel. De ex-werknemers noemt hij rancuneus.
Mohammed Rabbae, Kamerlid voor Groen Links en oud-directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders, noemt de beschuldigingen `ernstig'. Hij eist een onderzoek door het ministerie van justitie naar de gang van zaken bij Amal.

----
Draaiboek Amal.

Kopfragmenten:
A.1 = NA 178305.1. Fragment Lubbers over kampementen
in: aan het werk gezet worden
uit: we zullen harder moeten worden 0.13

AK-4193 Kopfragment: ex-groepsleider Khalid
in: behandeling volgens Mimoun
uit: te slaan 0.17

B.1 = NA 230317.1 Opening Amal door AT5/Bruyn
in: het opvanghuis Amal
uit: over vertegenwoordiging 0.56

Tekst 1
-25 februari 1994, Spijkenisse. Staatssecretaris Aad Kosto slaat de eerste paal voor een nieuwe jeugdinrichting.
-30 maart, Zeeland, Noord-Brabant. Kosto geeft het startsein voor een weer een nieuw project voor criminele jongeren, De Corridor.
-7 april, Veenhuizen. Kosto opent jeugdkampement De rolpaal.
-16 mei , Den Haag. Aad Kosto ondertekent contracten voor de bouw en exploitatie van 2 nieuwe gevangenissen in Zutphen en Sassenheim.

Hij heeft het er maar druk mee, onze inmiddels demissionaire staatssecretaris van justitie Aad Kosto. Met de enorme uitbreiding van het aantal jeugdgevangenissen, kampementen en behandelingsinrichtingen voor criminele en moeilijk opvoedbare jongens en meisjes. Want het gaat de verkeerde kant op met de Nederlandse jeugd.
Terwijl Justitie de ene na de andere jeugdgevangenis uit de grond stampt heeft het ministerie van WVC heel andere ideeën over de aanpak van probleemjongeren. Vandaag in Argos de twee uitersten tegenover elkaar.
Maar eerst terug naar Amal, de experimentele gesloten inrichting waar criminele Marokkaanse jongeren op een Marokkaanse manier worden aangepakt. De eerste jongens arriveerden er al in april 1993, zo'n vijf maanden voor de officiële opening. De verslaggeefster van het Amsterdamse televisiestation AT5 vroeg een van de groepsleiders of de nieuwe aanpak werkt.

A.2. AT5, medewerker Amal
in: heel goed
uit: meer van deze inrichtingen komen. 0.47

MUZIEKBRUG

NB 21851.1 Fragment Said Berkani
(Marokkaanse muziek, los opgenomen op NB - achter fragment, aan het begin van dit blokje)
in: ik ben nu in jongerencentrum
uit: ik ben als vrijwilligers ongeveer 0.50
in: we gaan direct met
uit: is gegaan (trappengeluid - staat ook op NB)

MUZIEKBRUG

A.3. Isoleercel/slaan
in: ik was beneden
(evt. later erin: 2.30 in: de isoleercel wordt op elk moment)
uit: niet de maffia (5.25) 7.55

Tekst 2
Hans Blomsma van de Stichting Hulpverlening Marokkaanse jongeren werkt al meer dan twintig jaar met Marokkaanse probleemjongeren. Hij bevestigt de verhalen van de voormalig werknemers van Amal, die eerder deze maand werden gepubliceerd in Buitenlanders Bulletin, het blad van het Nederlands Centrum Buitenlanders, het NCB. Blomsma is in de loop der jaren een vertrouwenspersoon geworden voor Marokkaanse ouders. De afgelopen maanden hebben een aantal van de ouders tegenover Blomsma hun geuit over de harde aanpak in Amal.

B.3 Hans Blomsma vertelt over intimidatie ouders Amal
in: daar heb ik onlangs
uit: uit de lucht vallen 6.07

Tekst 3
Blomsma kreeg van drie verschillende ouders, onafhankelijk van elkaar verhalen te horen over hoe ze geïntimideerd worden.
Dit roept de suggestie op dat de Marokkaanse overheid een vinger in de pap heeft in het beleid van een Nederlandse hulpverleningsorganisatie. De intimiderende praktijken van mantelorganisaties van de Marokkaanse geheime dienst, vroeger de Amicales, tegenwoordig de UMMON hier in Nederland waren eerder aanleiding voor diverse Kamerdebatten. Wijlen minister Dales heeft bij herhaling verzekerd dat de Nederlandse regering dit ontoelaatbaar vindt. Het verhaal van Blomsma maakt op zijn minst duidelijk dat medewerkers van Amal gebruik maken van de diepgewortelde angst binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland voor de lange arm van Koning Hassan.
Amal valt onder het Amsterdamse Sociaal Agogisch centrum. Nadat coördinator Ouariachi van Amal weigerde om commentaar te leveren belden we met de directeur Tiel zijn hoogste baas, bij het Sociaal Agogisch centrum in Amsterdam. Let wel: dat was ruim een week geleden. Tiel beperkt zich dan tot de mededeling dat er intern is afgesproken om een jaar lang niet in de publiciteit te treden over Amal. Dat verhindert hem commentaar te geven. En buiten dat heeft hij ook geen tijd. Maar gezien de ernst van de beschuldigingen hebben wij hem gistermiddag opnieuw om een reactie gevraagd. Hij weigert opnieuw inhoudelijk op de beschuldigingen in te gaan. Eerst moet op 8 juni de zogenaamde begeleidingscommissie bij elkaar komen.

NB 99624 Gesprek telefoon met Tiel.
6.35in: op 8 juni
7.26uit: september hoor
7.40in: als u met roddel wilt omgaan
8.20uit: ik iets wil zeggen 1.31

Tekst 4
We bellen ook, vorige week vrijdag al, met het ministerie van justitie. Daar komt de subsidie voor Amal vandaan. Maar het lukt de voorlichtster de afgelopen dagen niet om Rita Verdonk, de sectormanagers Jeugdinrichtingen, of een van haar medewerkers over te halen om ons kort te woord te staan. Zelfs een kort telefoontje kan er niet af. Mevrouw Verdonk heeft het veel te druk en reist de hele dag het land door, zo krijgen we te horen. Op de vraag of de klachten over mishandeling in Amal geen consequenties zouden moeten hebben voor de subsidiëring van het project, antwoordt de voorlichtster dat naar haar idee de radio niet de geëigende plek is om het daar over te hebben. Dat is meer een interne aangelegenheid. Tja en nogmaals, het spijt haar zeer dat we mevrouw Verdonk niet kunnen spreken. Volgende keer beter.

NOG OPNEMEN: INTERVIEW MET RABBAE

tekst 5.
Deze week verscheen er ook een onderzoek naar de aanpak van de jeugdcriminaliteit. De onderzoekers Jaap Woldendorp en Kees Zijlmans, van het Nederlands Centrum voor Sociaal Beleid komen daarin tot de conclusie dat de met de mond beleden intenties om de jeugdcriminaliteit preventief aan te pakken in de praktijk stuklopen op bezuinigingen, verkokering en versnippering. In het rapport wordt er voor gepleit toch vooral aandacht te besteden aan de beginnende jeugdcrimineel. Als ze eenmaal in het circuit van gesloten inrichtingen zoals bijvoorbeeld AMAL, terecht komen dan ben je eigenlijk al te laat. De onderzoekers Woldendorp en Zijlmans zitten hier in de studio. Meneer Zijlmans, u heeft met gespitste oren geluisterd naar de verhalen over Amal.

E.1. = NB 99142.1. Onderzoekers NCSB.
in: Ik kreeg een herinnering
uit: ?????

NB 96962 en NB 79597
Telefoongesprek T-team en oplezen van logboek
NOG MONTEREN

Tekst 6
Utrecht, gistermorgen. Vier medewerkers van het Thuislozen-Team bespreken de voortgang van hun cliënten. Het Thuislozenteam werd twee jaar geleden opgericht in Den Haag, Rotterdam en Utrecht, een experiment gefinancierd door het ministerie van WVC. Hier probeert met te voorkomen dat jongeren afglijden naar het criminele milieu. Hele praktische hulpverlening op vrijwillige basis maar niet vrijblijvend. De jongeren worden tien weken lang intensief begeleidt. Op allerlei terreinen: huisvesting, werk en scholing. Maar ook worden pogingen ondernomen het contact met de familie te herstellen en worden problemen met de politie opgelost. Het T-Team lijkt succes te hebben. In twee jaar tijd werden 300 jongeren begeleid, waarvan zeventig procent nu niet meer zwerft.

D.2. Danny komt stoom afblazen.
in: Ik heb het gezegd
uit: boven, nu geen tijd ------36--------- 1.48

Tekst 7
Danny. Twintig jaar, 1 meter vijftig lang, scheur in zijn spijkerbroek. Hij zit met zijn hoofd voorover gebogen op de bank in de wachtkamer van het Thuislozen Team. Hand in het gips, vingers gekneusd en toch moet hij kranten rondbrengen. Hij ziet het niet meer zitten. Danny liep op zijn zesde jaar voor de eerste keer van huis, versleet internaat na internaat, eindigde op het Centraal Station in Utrecht, maar woont nu sinds een paar weken in een woon-werkgemeenschap. Bijna dagelijks komt hij naar het kantoor van het T-Team om steun te zoeken.

D.4. rappen
in: I never smoke
uit: nobody moooooooooove. -------0.36------ 0.35

Tekst 8
De broertjes Slagveer lopen de wachtkamer binnen. Michael heeft een capuchon op en hoge zwartleren schoenen aan. Fillipo een geruite jas en op zijn hoofd een honkbalpetje. Ze dromen van een grote toekomst als rappers. Zijn bezig met hun eerste cd. Hebben al opgetreden in een grote discotheek als Cartouche in Utrecht. Maar ondertussen zwerven ze al een paar jaar van vader naar tante, van tante naar internaat en van internaat naar vrienden. Fillipo is bang voor zijn carrière als rapper. Hij wil niet mee doen aan een interview. Michael wil wel vertellen. Vertellen over de dood van zijn moeder, nu zes jaar geleden. Hij was toen elf jaar oud:

C.5. Michael Slagveer.
LET OP: WEL INKORTEN
in: het was een harde klap, en die klap voel ik nog steeds
uit: nog steeds fok op weet je. 6.39

Tekst 9
Twee maanden geleden hoorde Michael voor de eerste keer van het Thuislozen-Team, via een vriend die daar al werd begeleid. Hij loopt nu zes weken mee. Is hij nou echt veranderd door de begeleiding van het T-Team?

D.5. Michael Slagveer
in: Alles om me heen verandert
uit: wat je kunt krijgen en wat je niet kunt krijgen. 3.15