Argos

Geknoei met paspoorten op Schiphol

Argos

Geknoei met paspoorten op Schiphol

Op Schiphol komt het, volgens verschillende advocaten, regelmatig voor dat kopieën van paspoorten opzettelijk aan verkeerde personen worden gegeven, zodat deze weer uitgewezen kunnen worden.
Ook Mr. Bleckstone, tot voor kort voorzitter van de vreemdelingenkamer, Arrondissement Amsterdam, stelt zich kritisch op ten opzichte van de rol van de marechaussee.
In Argos beschuldigingen over geknoei met paspoorten door de marechaussee op Schiphol zodat onverwijderbare asielzoekers toch kunnen worden uitgezet. Argos reconstrueert ook de bizarre lotgevallen van een Somalische VN-medewerkster. Zij zat tien dagen vast omdat zij volgens de marechaussee een vals paspoort had.

----------

Inleiding Cor Galis
Radio 1, de VPRO.
De marechaussee, beste luisteraars, de marechaussee op Schiphol. Die moest twee jaar geleden de Roemeense asielzoeker Rudaru op het vliegtuig zetten, omdat ie ons land uit moest. De Roemeen spartelde heftig tegen en wat deden ze toen, 'onze jongens' van de marechaussee? Onze jongens hebben de mond van de man 'eventjes' afgeplakt met tape. 'Eventjes' afgeplakt, waardoor de Roemeen in ademnood kwam, een hersenbloeding kreeg en nu voor zijn leven invalide is.
De Roemeen wil nu schadevergoeding. Schadevergoeding van onze jongens. Maar hedenochtend heeft de Nederlandse rechter beslist dat de marechaussee niet hoeft te betalen. Het verband tussen het letsel van de Roemeen en het tapeje van de marechaussee is volgens de rechter niet aangetoond.
Niet aangetoond! Ha, ha, ha. Ik, Cor Galis der VPRO, ik weet wel beter. Ik ben oud genoeg om nog te weten hoe de marechaussee vroeger al werd ingezet om stakingen te breken. En dan ook letterlijk: BRE-KEN.
Dat breken, beste luisteraars, dat breken krijg je er nooit meer uit. Bij Argos, bij de redactie van Argos, weten ze dat ook. Die lopen al wekenlang rond te snuffelen op Schiphol, rond te snuffelen tussen asielzoekers en marechaussee-agenten. En, jazeker, ze hebben beet. Luistert U daarom maar gauw naar de redacteuren Irene Houthuis en Gerard Legebeke en naar presentator Hans Simonse.
Luistert U naar ARGOS!

----------

Draaiboek Schiphol.

B.1. KOPFRAGMENT
in: uitgezet worden. 0.20

D.2.
in: cliënt lijkt. 0.32

tekst 1.
De marechaussee, de poortwachters van Nederland op luchthaven Schiphol. De Marechaussee ontzegt duizenden vreemdelingen per jaar de toegang tot Nederland. Een gevoelige materie, zeker nu steeds meer asielzoekers hier om uiteenlopende redenen hun heil zoeken. Vaak is de situatie onduidelijk. Sommigen komen bijvoorbeeld zonder of met valse papieren. Mag de Marechaussee deze vreemdelingen dan weigeren. Als ze niet om asiel vragen wel, maar wat is een asielverzoek? Veel hangt dus af van hoe de individuele marechaussee de situatie interpreteert. Veel controle is daar niet op. Schiphol is het exclusieve domein van de marechaussee.
De laatste jaren komen er steeds meer klachten over het optreden van de marechaussee. Volgens vluchtelingenorganisaties lappen ze de regels soms aan hun laars.
Vluchtelingen worden ten onrechte niet toegelaten maar ook zou de marechaussee asielzoekers die eigenlijk niet uitgezet kunnen worden op ongeoorloofde manier toch het land uitwerken.
ARGOS onderzocht de afgelopen weken hoe de marechaussee knoeit met de kopieën van paspoorten.
We spraken daarover onder andere met de Amsterdamse advocaat Koers.

C.3.
0.23uit: De verhalen
1.03in: uit de kast trekken. 0.40.

tekst 2.
Straks meer over het geknoei met identiteitspapieren door de marechaussee om vreemdelingen die eenmaal binnen zijn er weer uit te krijgen. Maar vaak gaat het ook al een eerder stadium mis.

A.1. Petterik Wighers
uit: --0.06--(attentie aub) We staan nu bij
in: was niet duidelijk --0.05-uit: 3.03

tekst 3.
Malyun Mohammed Adan een Somalische maar al jaren wonend in Kenia, 27 jaar, VN-medewerkster en landbouwkundige. Ze wil op vakantie in Nederland. Op bezoek bij haar vriend, de fotograaf Petterik Wigghers. In plaats daarvan word ze vastgezet in het Grenshospitium. Vast omdat de marechaussee beweert dat er met haar paspoort geknoeid is. Met de rug tegen de muur, om te voorkomen dat ze meteen teruggestuurd word, vraagt ze asiel aan. De dag na haar aanhouding mag ze bij hoge uitzondering haar Nederlandse vriend even spreken.

B.1. vervolg Petterik op Schiphol
uit: ze zag er heel slecht uit...
in: waarschijnlijk uitgezet worden. --0.03uit: 2.53

tekst 4.
Vrijdagmiddag, 4 uur. Advocaat Jaap Bakker staat met verslaggeefster Irene Houthuijs voor het Grenshospitium. De advocaat gaat zijn cliënte Malyun Mohammed Adan voor het eerst in het Grenshospitium bezoeken.

A.2. grenshospitium
uit: ---0.06-- Zo we staan
in: (dichtslaande deur) ---0.13-uit: 2.23

MUZIEKBRUG

B.2.
uit: ---0.19--- gezoem hek
in: aan de rest van die pagina. ---0.05-uit: 2.07

MUZIEKBRUG (nieuw thema)

A.3. Malyun en Petterik
uit: deurbelgerinkel en voetstappen
in: hele tijd binnen te zitten.----1.55(muziek)-uit: 1.48

tekst 5. (over decor heen)
Na acht dagen opsluiting in het grenshospitium wordt Malyun ineens vrijgelaten. De volgende ochtend moet ze zich aanmelden in het opvangcentrum voor asielzoekers in Haarlem. Als ze daar aankomt krijgt ze daar te horen: "Op zaterdag kunnen we niets voor U doen, komt U maandag maar terug.
Vlak voordat Malyun op maandagochtend weer naar Haarlem vertrekt, zitten Malyun en haar vriend gespannen te wachten op een pakje uit Nairobi, wat afgeleverd moet worden door de koeriersdienst DHL. Het pakje bevat haar oude paspoort, waaruit haar identiteit moet blijken.

B.3. Petterik in Adam over haar oude paspoort (beschrijving)
uit: en Petterik komt binnen
0.49in: overheen
1.22uit: Het is een rood paspoort
in: en een handtekening ----0.33 (muziek)-uit: 2.20

tekst 6.
Een uur later melden Malyun Mohammed Aden, haar vriend en onze verslaggeefster zich op het Opvang Centrum in Haarlem. Het is druk in de receptie.

A.4. OC Haarlem
uit: decor geluid receptie---10--uit: Ik weet niet
in: fade out begint op ---0.23-uit:--- 1.25

tekst 7.
De bewakers van het Opvangcentrum sommeren de verslaggeefster het terrein te verlaten. Bemoeiallen kunnen ze niet gebruiken.
Twee uur later, na een gesprek met de vreemdelingendienst, reizen Malyun en haar vriend weer naar huis. Het Opvangcentrum heeft geen plaats en niemand weet waar wel plaats is. Malyun moet zich de volgende dag maar weer opnieuw melden. De volgende dag neemt justitie eindelijk het besluit dat Malyun voorlopig bij haar vriend mag blijven. De enige voorwaarde is dat ze zich iedere donderdag in Haarlem moet melden.
Inmiddels is het 3 en een halve week later en is er niets aan de situatie veranderd. Malyun verblijft bij haar vriend en haar asielverzoek is nog in behandeling. Niemand verwacht een spoedig besluit. De marechaussee blijft er ondertussen bij dat het paspoort vals is, maar voor de rest willen geen commentaar op de zaak geven.

B.4. reactie marechaussee, van der Bent
uit: meneer van der Bent
in: individuele zaak zelf. 1.17

tekst 8.
De vicepresident van de Amsterdamse Rechtbank, mr. Blekxtoon, vindt dat de marechaussee en de IND, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, op Schiphol niet zorgvuldig handelen. Sinds 1 januari doet Blekxtoon als voorzitter van de vreemdelingenkamer op basis van de nieuwe Vreemdelingenwet
uitspraken over het al dan niet ten onrechte opsluiten van vreemdelingen in het Grenshospitium.
In het eerste helft van dit jaar concludeerde de Amsterdamse rechtbank dat maar liefst 194 van de 200 asielzoekers ten onrecht in het Grenshospitium waren opgesloten. In veel gevallen ging het daarbij om vreemdelingen met reisdocumenten die volgens de marechaussee niet in orde waren.
Het gevolg van dit alles is dat het Grenshospitium een tijd vrijwel leeg liep. Dit leidde tot grote opschudding bij justitie.
waarom zaten er maar 6 van de tweehonderd asielzoekers terecht in het Grenshospitium?
Vicepresident van de Amsterdamse Rechtbank, Mr. Blekxtoon.

C.1 Blekxtoon
uit: in het begin werden mensen in het grenshospitium
in: daar ben ik het mee eens. 5.00

tekst 9.
Rechter Blekxtoon heeft vooral bezwaar tegen de onnauwkeurige Processen-Verbaal van de marechaussee. Hij vindt dat de rechtbank daardoor te weinig informatie heeft om een beslissing te kunnen nemen. Blekxtoon noemt als voorbeeld een 'gate-control', een controle door de marechaussee aan de slurf van een vliegtuig.

D.1 Blekxtoon
uit: we hebben 1 geval gehad
in: opzet is, nee. 1.09

tekst 9a
Aldus vicepresident Mr. Blekxtoon van de Amsterdamse rechtbank.
De marechaussee op Schiphol is niet alleen verantwoordelijk voor de toelating, maar ook voor de uitzetting van vreemdelingen. Juist bij die uitzetting stuit de marechaussee op problemen. Veel asielzoekers die afgewezen zijn, kunnen in de praktijk niet worden uitgezet. Bijvoorbeeld omdat er in hun land van herkomst een burgeroorlog woedt. Toch zet de marechaussee zulke asielzoekers uit, zo ontdekten wij de afgelopen weken. De marechaussee knoeit daarvoor met kopieën van paspoorten.

C.2 Willem Blaauw
uit: --0.02-- Dit is cliënt
in: ik ben niet de enige 4.55

MUZIEKBRUG

D.2 Koers
uit: --0.02--(geritsel) Vr: Meneer Koers,
in: niks meer gebeurd 5.27

Tekst 10.
Het geknoei met paspoorten door de marechaussee is nooit eerder naar buiten gekomen, omdat de marechaussee op Schiphol vrij spel heeft. Er is geen enkele controle. De enige die enig inzicht heeft in het werk van de marechaussee, is de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie. Maar ja, die zijn natuurlijk betrokkene. Verder is er niemand die in de keuken van de marechaussee kan kijken. Geen advocaat, geen onafhankelijke instantie, niemand.

C.3 Koers
uit: 't Is natuurlijk een van de problemen
in: dat is heel goed mogelijk, ja 2.02

Onderstaande tekst kan volgens Irene weg. MUZIEKBRUG is voldoende
(De verhalen van de advocaten Blaauw en Koers worden bevestigd door de jurist Frits Bruggink die de afgelopen anderhalf in het grenshospitium werkte.)

D.3 Bruggink
uit: Vr: Frits Bruggink
voelt zich heel erg bedrogen
in: erg kwaad, ja 1.09

tekst 11.
Natuurlijk leggen we deze feiten voor aan de marechaussee op Schiphol. Een interview willen ze niet, de chef vreemdelingenzaken is op vakantie en verlaat bovendien de marechaussee volgende week. De nieuwe chef willen ze eerst inwerken, over anderhalve maand moeten we nog maar eens bellen. De enige die kort telefonisch wil reageren is Adrie van der Bent, voorlichter van de marechaussee op Schiphol.

C.4. Marechaussee van der Bent
uit: Voor mij is dit nieuw
in: waar u op doelt, niet. 1.00