Argos

Vluchtelingen uit Iran geïntimideerd

Argos

Vluchtelingen uit Iran geïntimideerd

Argos over de intimidatie en bedreiging van Iraanse vluchtelingen in Nederland. Deze Iraniërs zijn het bewind in hun vaderland ontvlucht, maar datzelfde bewind blijft hen ook in Nederland achtervolgen. De lange arm van het Iraanse regime. Zijn diplomatieke stappen noodzakelijk?


-------
Argos over Iraanse vluchtelingen in Nederland die worden geïntimideerd door landgenoten. Vraaggesprekken met anonieme Iraniërs waarin ze zeggen bang te zijn en zich ook hier niet veilig te voelen. Vraaggesprekken met een medewerker van een opvangcentrum in Den Haag over een Iraniër die opnieuw is gevlucht en met directeur Turk van VluchtelingenWerk in Enschede over gevallen van intimidatie die hem worden gemeld.
Vraaggesprek met de makers van de RVU-documentaire 'Holy Crime', Lies Janssen en Reza Allamehzadeh, over bedreigingen aan hun adres, gevolgd door een telefonische reactie door een
Iraanse zakenman die zegt in opdracht van de Iraanse ambassade te hebben gevraagd de film niet uit te zenden.
Telefonische reactie door een woordvoerder van de Iraanse ambassade die weigert in te gaan op een verzoek tot een interview. Reactie door Tweede Kamerlid Dittrich van D66 waarin hij diplomatieke stappen bepleit tegen Iran.

----

Uitgebreide beschrijving:
00:00:30 Omroeper kondigt het programma aan. Inleidend fragment.
00:03:20 Hans Simonse leidt het programma in en spreekt de verbindende teksten.
00:04:44 Elles de Bruin bevindt zich in het Westerpark in Zoetermeer waar ze spreekt met een (anonieme) Iraanse vluchtelinge die vijf jaar geleden naar Nederland kwam. Ze vertelt dat ze in het park op een zondagmiddag met een vriendin werd bedreigd; ze gingen naar de politie en kregen te horen dat de mensen die haar bedreigden bij de Iraanse ambassade werkten. Ze voelde zich niet veilig en zocht hulp bij 'VluchtelingenWerk'. Over het voorval zegt ze: "We hebben in Iran zoveel meegemaakt; dat kunnen jullie je niet voorstellen."
00:10:12 fragment NCRV, Hier en nu, 01-01-1979
Hans Simonse over de vestiging van een dictatuur na de terugkeer van ayatollah Khomeini in Iran. Gerard Legebeke leest een fragment voor uit het jaarboek 1994 van Amnesty International.
00:12:50 Elles de Bruin bevindt zich in een voormalig klooster in Den Haag waar ze in een van de kamers spreekt met een huisvestingsmedewerker over bedreigingen door de Iraanse ambassade en de maatregelen die het centrum heeft genomen. Hij vertelt dat in deze kamer een vluchteling woonde, die een sportheld was in Iran. Hij werd door de Iraanse ambassade opgespoord en is daarna in een andere stad ondergedoken.
00:18:00 Geluid van rammelende sloten. Elles de Bruin spreekt met een (anonieme) Iraanse vluchteling in het noorden van het land. Hij vertelt dat zijn broer op de Iraanse ambassade werd "verhoord" over zijn familie. Hij zegt hier veiligheid te hebben gezocht maar eigenlijk in een isolement te zitten omdat hij niemand vertrouwt. Hij zegt voortdurend bang te zijn en daarom extra sloten en een hond te hebben
aangeschaft.
00:24:03 Elles de Bruin spreekt met directeur Turk van VluchtelingenWerk in Enschede die vertelt over intimidaties van Iraanse vluchtelingen door landgenoten. Hij zegt dat het moeilijk te achterhalen is uit welke hoek de bedreigingen komen. Turk zegt niet te twijfelen aan het waarheidsgehalte van de verhalen en verwijst daarbij naar het buitenland.
00:27:22 Geluidsfragment uit de RVU-film 'Holy Crime'. Hans Simonse over de onthulling in de film van een dodenlijst van Iraanse dissidenten. Elles de Bruin spreekt met de makers van de film Lies Janssen en Reza Allamehzadeh, die vertellen dat "een Iraanse meneer" hen namens de ambassade al voor de première benaderde om de film te zien en toen dat niet mocht, Allamehzadeh bedreigde. Allamehzadeh zegt de bedreiging "zeer serieus" te hebben genomen. Beiden besloten desondanks de film uit te zenden.
00:34:00 Elles de Bruin spreekt telefonisch met de Nederlands-Iraanse zakenman Saga Negabad [schrijfwijze onzeker] die met de programmamakers contact zocht. Hij zegt door de Iraanse ambassadeur te zijn gevraagd om ze op te bellen en vond het zijn plicht om dat te doen.
00:36:19 Elles de Bruin spreekt op een geheime plek met een (anonieme) Iraanse vluchteling over wiens zaak Amnesty Int. heeft gepubliceerd. Hij vertelt hoe hij voor het eerst werd bedreigd. Men wilde informatie over Iraanse activisten. Later werd hij gevolgd in een winkel. Hij rende een bus in en ging naar de politie. Inmiddels is hij verhuisd: "Ik wilde veiligheid maar heb het niet gevonden."
00:41:03 Elles de Bruin heeft op een station een afspraak met een Iraanse vluchteling.
Elles de Bruin en Gerard Legebeke geven een weergave van diens relaas omdat de man niet met zijn stem op de radio wilde. Hij kreeg na meermalen te zijn bedreigd, een Nederlandse naam maar voelt zich nog steeds niet veilig.
00:44:48 Elles de Bruin spreekt telefonisch met een woordvoerder van de Iraanse ambassade die weigert een reactie te geven.
00:46:07 Elles de Bruin spreekt met justitiewoordvoerder Dittrich van D66. Het is hem bekend dat asielzoekers "met een zekere regelmaat" worden bedreigd. Hij zegt dat dit onderwerp in het volgende mondeling overleg met de staatssecretaris "meegenomen kan worden." Dittrich vindt dat er diplomatieke stappen moeten worden genomen, als blijkt dat vluchtelingen door het Iraanse regiem worden geïntimideerd.
Pres. met afkondiging.
00:52:05 Einde.


--------
Persbericht:


Bedreiging Iraanse vluchtelingen in Nederland door Iraans regime

Iraanse diplomaten in Nederland die betrokken zijn bij de intimidatie en bedreiging van Iraanse vluchtelingen in Nederland, moeten het land worden uitgezet. Dat zegt Justitie-woordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer Boris Dittrich in Argos.

Verschillende vluchtelingen uit Iran vertellen in ARGOS hoe zij in Nederland worden geïntimideerd en bedreigd door vertegenwoordigers van het Iraanse bewind. Het bewind waarvoor zij juist zijn gevlucht. Een aantal geinterviewden zegt te zijn bedreigd door medewerkers van de Iraanse ambassade. Ook doen spionnen van het Iraanse bewind zich voor als asielzoeker om in de Iraanse vluchtelingengemeenschap te infiltreren. De verhalen van de vluchtelingen worden bevestigd door medewerkers van vluchtelingenorganisaties. De intimidatie zaait angst en onzekerheid onder de vluchtelingen.
Als vertegenwoordigers van het Iraanse regime achter de intimidatie zitten, dan moeten er stappen worden ondernomen, aldus D66-Justitiewoordvoerder Dittrich in ARGOS, desnoods diplomatieke stappen. "Dat zou kunnen betekenen dat de minister van Buitenlandse Zaken de officiële vertegenwoordiger van Iran op het matje roept om te zeggen dat dit absoluut niet door de beugel kan. Het kan er zelfs toe leiden dat er nadere maatregelen worden genomen: dat die mensen, als ze diplomaat zijn, het land worden uitgezet. Het is inmenging in de belangen van Nederland. Het betekent gewoon dat een buitenlands regime in Nederland probeert roet in het eten te gooien. Dat kunnen we natuurlijk als Nederland niet accepteren."
Het komt herhaaldelijk voor dat de politie bedreigde Iraniers bescherming moet bieden. Ook zijn vluchtelingen ondergedoken om aan intimidatie te ontkomen. In het uiterste geval nemen Iraanse vluchtelingen - met medewerking van het ministerie van Justitie - een Nederlandse naam aan.
Dittrich: "Als je zelfs een andere identiteit moet aannemen, word je wel heel erg geïsoleerd. Het is natuurlijk vreselijk dat Iraniërs hier in Nederland geconfronteerd worden met voormalige landgenoten die je proberen onder druk te zetten. Als asielzoekers hun land ontvluchten, naar Nederland komen en wij bieden ze opvang en bescherming, dan moeten we ze ook ècht bescherming bieden."
Dittrich zal de zaak aankaarten in het mondeling overleg dat de Tweede Kamer binnenkort heeft met de staatssecretaris van Justitie.

-------