Argos

Interview met PvdA-voorzitter Felix Rottenberg

Argos

Interview met PvdA-voorzitter Felix Rottenberg

Interview met PvdA-voorzitter Felix Rottenberg over de rol van de sociaaldemocratie op het gebied van de tweedeling in de maatschappij, de werkloosheid, over migranten en over de bezuinigingen op de sociale voorzieningen en de gezondheidszorg. Ter sprake komt ook de rol van de vrije markt, de uitbreiding van Schiphol en de kortzichtigheid van de politie.
Anderhalf jaar geleden gebruikte Rottenberg gespierde taal over de illegale migranten. Nu zegt hij dat die opmerkingen ingegeven waren door onwetendheid en angst.


---------
Inleiding Cor Galis

Elske, beste luisteraars, Elske ter Veld. Elske van Sociale Zaken. De PvdA-staatssecretaris die roemloos het veld moest ruimen. Het veld moest ruimen met een dolk van haar eigen partij in de rug. U zult het niet geloven: deze week zag ik Ad Melkert en ik verlangde naar Elske. Jazeker, ik verlangde terug naar Elske.
Hebt U ooit een begrijpelijke Nederlandse zin uit de mond van die Ad Melkert horen komen? Uit dat samengeknepen mondje, onder dat puber-snorretje? Onze Ad, ooit was hij voorzitter van het Jongerenjaar. Ha, ha, ha, 'jongeren'. Op zijn twaalfde studeerde Ad al voor oudere jongere. Nu is hij PvdA-minister van Sociale Zaken. En ik zag het meteen van de week: die Ad, die Ad gaat de bijstandtrekkers meer afknijpen dan Elske ooit heeft durven denken.
De PvdA, beste luisteraars, de PvdA: eens de partij van de verdrrrukten en vertrrrapten. Maar wat is daar nog van over? Die jongens van Argos, die wilden dat ook wel eens weten. Die togen spoorslags naar Felix Rottenberg, de 'capo der capo's' in de partij van de Elskes en de Adjes.
Luistert U maar gauw naar de redacteuren Rudie van Meurs en Gerard Legebeke en de presentatoren Elles de Bruin en Hans Simonse.
Luistert U naar ARGOS!

-----------
Uitgebreide beschrijving:
00:01:00 Inleiding door omroeper Cor Galis.
00:02:41 Statement van Rottenberg uit een vraaggesprek uit 1992.
00:05:22 Inleiding door presentatoren Simonse en De Bruin. 00:06:45 Rottenberg gaat in op de oorzaken van de tweedeling in de maatschappij en de rol die de sociaaldemocratie daarin zou moeten spelen. Rottenberg: "De sociaaldemocratie biedt de mensen bescherming van hun koopkrachtpositie. Muziek.
00:16:53 Volgens Rottenberg ligt de oplossing in de herverdeling van werk: "Als een achtste van de werknemers zou zeggen ik ben bereid een stukje minder te werken en een stukje minder te verdienen dan ontstaat er een hoop extra werkgelegenheid". Muziek.
00:23:11 Rottenberg gaat in op vragen over bezuinigingen op het gebied van de gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Rottenberg meent dat de overheidsfinanciën dusdanig op orde gesteld moeten worden zodat men in staat is waarborgen te creëren voor basisvoorzieningen. Muziek.
00:28:29 Rottenberg aan het woord over het vreemdelingenvraagstuk. "Migratie is natuurlijk onvermijdelijk en volstrekt begrijpelijk". Rottenberg hoopt dat er uiteindelijk een soort 'verdeling' komt voor de opvang van migranten op Europees niveau. Muziek.
00:35:08 Rottenberg gaat in op de vraag wat de PvdA gaat doen aan het feit dat er meer welvaart ontstaat dankzij de economische groei maar die niet tot gevolg heeft dat er meer werkgelegenheid ontstaat. Rottenberg meent dat de overheid de banen moet scheppen waar de vrije markt dat niet doet. Muziek.
00:41:09 Rottenberg zegt veel te verwachten van een eventuele uitbreiding van Schiphol: "Zonder Schiphol zou de Nederlandse economie er veel armetieriger uitzien".
00:49:04 Afkondiging door de presentator.
00:51:38 Rubriek 'Het gat in de radio' door Michael Jansen.
00:54:20 Einde.

-------

Persbericht

Rottenberg: Bolkestein moet ophouden met retoriek over migratie

PvdA-voorzitter Felix Rottenberg vindt dat VVD-leider Bolkestein moet ophouden met negatieve uitlatingen over migranten. Dat zegt de PvdA-voorzitter in het VPRO-radioprogramma ARGOS (vrijdag 4 november 1994, 11.00-12.00 uur, radio 1). Rottenberg vindt dat "een vervelend soort van retoriek".

Rottenberg reageert hiermee op een aantal recente uitspraken van Bolkestein over het migratiebeleid, onder meer dat Nederland de afvoerput van de Europa dreigt te worden. Rottenberg: "Ik vind het eigenlijk voor iemand met zijn kracht van denken te simpel. Het is te simpel."
Rottenberg kwam zelf twee jaar geleden in het nieuws met harde uitspraken over illegalen. Hij zegt nu in ARGOS dat migratie niet valt tegen te houden. "Migratie als gevolg van de tweedeling in de wereld is volstrekt begrijpelijk. Dat is onomkeerbaar. Die zal je ook niet kunnen tegengegaan. Wij zullen dus in toenemende mate geconfronteerd worden met mensen die hier willen leven. Kunnen ze het niet legaal, dan doen ze het illegaal."
Het heeft volgens Rottenberg geen zin dat politici het probleem steeds weer in negatieve zin oprakelen. "Dat is onwetendheid. Dat gold voor mij zelf ook. Men moet iedere keer aan een vraagstuk wennen. Eerst ontstaat er een soort paniek, geïmproviseer. En dan uiteindelijk een veel rationelere oordeelsvorming."

Herverdeling van werk is - aldus de PvdA-voorzitter in dezelfde uitzending - de belangrijkste oplossing voor het werkloosheidsprobleem in Nederland. Rottenberg: "Het is natuurlijk toch krankzinnig dat die herverdeling van de arbeid nog zo ontzettend langzaam en moeizaam tot stand komt." Hij verwacht vooral veel van het midden- en kleinbedrijf. "Daar kun je niet meer zeggen: werkgevers zijn louter rechts, uitbuiters en calculerende ondernemers. We hebben alleen veel te lang gedacht dat we die herverdeling als overheid van bovenaf kunnen opleggen." Het is volgens Rottenberg vooral een kwestie van mentaliteitsverandering.

Om de basisvoorzieningen van de verzorgingsstaat zoals gezondheids- en ouderenzorg in stand te houden, moeten principiële keuzes worden gemaakt, vindt Rottenberg. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af of de overheid de publieke omroep wel moet blijven subsidiëren. "Dat gaat om miljoenen. Het is toch krankzinnig dat in Nederland nu met dat veranderende omroepstelsel omroepen rijk worden aan een omroepgids en tegelijkertijd gesubsidieerd worden door de overheid voor het maken van programma's. Dan trekt die overheid die subsidies toch terug en investeer je die in voorzieningen die sociaal gezien veel meer nodig zijn."